SADOWIANKI – 90-lecie OSP

sad4426 lipca 2009 roku  występ SADOWIANEK uświetnił obchody 90 Rocznicy Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem.

sad45

SADOWIANKI przed figurką św. Floriana w Sadownem

sad46

Na scenie w repertuarze strażackim

sad47

Poczęstunek w Sali OSP

sad48

Poczęstunek w Sali OSP

SIEDLCE

Lipiec 2009 –  Wystawa III WIOSNA na POLU i w OGRODZIE.

Na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddział w Siedlcach czynna była wystawa „Wiosna na polu i w ogrodzie”. Zaproszono wielu handlowców i producentów sadzonek roślin ozdobnych, krzewów, drzew owocowych itp.

Na uczestników targów czekały liczne  konkursy oraz występy zespołów. SADOWIANKI też tam były.

sad49

sad50

SADOWIANKI z Wojewodą Mazowieckim p. Jackiem Kozłowskim

GLINA koło MAŁKINI 

W miejscowości GLINA pod Małkinią państwo Kolanowscy prowadzą Gospodarstwo Agroturystyczne Hodowli Kóz. W każdą wakacyjną sobotę organizują pikniki, podczas których twórcy ludowi prezentują swoje rękodzieło artystyczne, a organizatorzy zapraszają na degustację koziego mleka, serów, wyrobów wędliniarskich i ciasta. Wszystkim zaś umilają czas kapele ludowe i zespoły śpiewacze. SADOWIANKI były tam 15.08.2009 roku, 16 lipca 2010 roku oraz 9 lipca 2011 roku.

DŁUGOSIODŁO

16.08.2009 roku – odbyły się Dożynki pod hasłem: ,,Stół darów ziemi między Bugiem i Narwią”.

Dożynki to świętowanie zakończenia zbiorów i wyjątkowy dzień dla mieszkańców każdej gminy. W tym dniu składane są podziękowania rolnikom za ich codzienny trud i uzyskane plony.

Dożynki w Długosiodle tradycyjnie już odbyły się w święto patrona parafii – świętego Rocha. Rozpoczęły się uroczystą mszą, po której barwny korowód przy dźwiękach pieśni „Plon niesiemy plon”  śpiewanej przez SADOWIANKI pomaszerował na miejsce dalszych uroczystości – na Plac Targowy. Na scenie zaprezentowały się zespoły reprezentujące poszczególne gminy, m. in. uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Długosiodle, „Przepióreczka” z Somianki, „Łochowianie” z Łochowa, „Jarzębina” z Broku, „Lubek” ze Starego Lubiejewa oraz „Sadowianki” z Sadownego.

sad51SADOWIANKI razem z mieszkańcami gminy maszerowały w barwnym pochodzie śpiewając dożynkowe piosenki. Następnie po części oficjalnej kontynuowały swój dożynkowy repertuar na scenie.

sad53SADOWNE

JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTW – Jesień 2009

Jak każdego roku jesienią składamy życzenia i umilamy czas Jubilatom z 50-letnim stażem pożycia małżeńskiego.

sad54

SADOWIANKI

sad55

Od lewej kierownik zespołu Krysia Wetoszka, Ala Bahniuk, Kazia Krzak, Tereska Piwek i p. Wacława Macioch

sad56

Od lewej: Tereska Żach i nasza nestorka p. Genia Sych, dzięki, której zespół poznał wiele tekstów i melodii starych ludowych piosenek

sad57

Ania Chojecka, Andrzej Olton, Krysia Wetoszka, Ala Bahniuk

sad58

Jadzia Borowa, Basia Wróbel, Ania Chojecka

sad59

Basia Wróbel i Ania Chojecka

50 lat minęło od tej uroczystej chwili,
gdy w kościele przysięgę młodzi sobie złożyli.
Ksiądz stułą miłości związał Wasze dłonie,
Ty przysięgę składałeś ukochanej żonie.

Dziś w 50 rocznicę tego święta,

przysięgę sprzed laty Wasze serce pamięta.

Niech Wam Bóg błogosławi przez kolejne

50 lat spędzonych wspólnie.

SADOWNE

Dzień 15 lutego 2010r.w Urzędzie Gminy w Sadownem upłynął pod znakiem – Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Udział  w olimpiadzie wzięły w większości panie z terenu gminy Sadowne.

W dalszej części spotkania przy kawie i herbacie uczestnicy mogli podziwiać rękodzieło ludowe p. Małgorzaty Pepłowskiej i wysłuchać występu SADOWIANEK.

KIEŁCZEW

W dniu 30 czerwca 2010 roku gościliśmy w Kiełczewie na festynie, gdzie po raz XI odbył się Dzień Radości Wakacyjnej, czyli dzień pełen dobrej i beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi. Tradycyjnie do lat ubiegłych organizatorami festynu byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie – p. Andrzej Koroś, Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Prostyni ksiądz kanonik Krzysztof Maksimiuk oraz Wójt Gminy Małkinia Górna – p. Marek Kubaszewski.

sad60

Kiełczew-,,Dzień Radości Wakacyjnej”      

PROSTYŃ – ,,KOZI GRÓD”

Podczas odpustów w Prostyni od dawna sprzedawane są kozy z ciasta. Zwyczaj ten nawiązuje do podania, które głosi, że rzeką Bug przypłynęła cudowna Statua. W zaroślach zobaczyły ją kozy i swym głośnym beczeniem zwróciły uwagę mieszkańców na niezwykłe znalezisko. Kozy prostyńskie mają również swe uzasadnienie w historii. Unici Podlascy prześladowani po upadku Powstania Styczniowego licznie przybywali na odpust do Prostyni, aby przystąpić do Sakramentów Świętych. Dla zmylenia carskich urzędników udawali handlarzy kóz.

W maju i w lipcu 2010 roku zespół trzykrotnie zapraszany był przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prostyńskiej do Prostyni. Śpiewał na odpuście Św. Trójcy w sobotę i w niedzielę w pięknej scenerii ,,Koziego Grodu”, a także na odpuście św. Anny. Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prostyńskiej jest pani Marta Deniszewska, która przygotowała degustację lokalnych smakołyków, m.in. kozy prostyńskie, przysmak Błażeja, żurek prostyński, smalec dziedzica prostyńskiego, kozi ser i piwo kozicowe. Nazwy tych potraw nawiązują do tradycji wsi Prostyń.

sad61

W zagródce pasły się kozy a to właśnie te zwierzęta identyfikowane są z Prostynią

sad62

SADOWIANKI – w ,,Kozim Grodzie” – Prostyń

sad63

SADOWIANKI: Krysia Wetoszka, Ania Chojecka i Basia Wróbel – Prostyń – ,,Kozi Gród”

 MAŁKINIA

sad64

Noc Świętojańska – czerwiec 2010 rok

SADOWNE

Również w lipcu 2010 roku SADOWIANKI śpiewały na festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica pod patronatem Urzędu Gminy Sadowne, podczas którego odbyła się kwesta i zbiórka darów dla ofiar powodzi. Imprezie przyświecało hasło: ,,POMOC POPRZEZ   KULTURĘ”.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2014 (kronika dostępna w zbiorach GOK Sadowne)