Czy wszystkie narkotyki…

2015.05.25.11Czy wszystkie narkotyki możemy wrzucić do jednego worka?

Narkotyki to pojęcie bardzo szerokie. Pod tym wyrazem kryje się ogromna ilość substancji psychoaktywnych, które działają bardzo różnie na świadomość człowieka. Często mówiąc o narkotykach mamy na myśli marihuanę, amfetaminę a przed oczami – bezzębnego narkomana z długimi włosami ze strzykawką wbitą w żyłę… nic bardziej mylnego. Współczesny „narkoman” wygląda zupełnie inaczej, jest często czysto i elegancko ubrany, pracuje i osiąga sukces zawodowy, czasami pełni odpowiedzialne funkcje i zajmuje wysokie stanowisko, bądź jest dzieckiem zamożnych rodziców i wychowuje się w pełnej rodzinie. Narkotyk jest mu potrzebny, aby dodać energii albo żeby mógł się zrelaksować, a może jeszcze w jakimś innym celu…

MOJak już mówiłam, działanie narkotyku na organizm jest różne, zależy od jego składu, procesu produkcji, dodatków, itp. Niektóre narkotyki otrzymywane są z roślin (heroina, kokaina), inne na drodze syntezy (amfetamina, LSD). Ale nawet jeśli narkotyki wyglądają podobnie – mogą oddziaływać bardzo różnie. Narkotyki często robione są na bazie różnych składników, niekiedy wyjątkowo toksycznych, wyglądające niekiedy identycznie tabletki mogą zawierać znacznie różniące się między sobą substancje. Im bardziej bezpośrednią drogą narkotyk dostaje się do krwioobiegu, tym efekt jego działania jest silniejszy, a ryzyko śmiertelnego przedawkowania większe.

Wyróżniamy trzy główne typy działania narkotyków:

  1. Typ pobudzający
  2. Typ uspokajający
  3. Typ halucynogenny

Skąd możemy wiedzieć, że ktoś zażył narkotyk? Kontakt z narkotykiem objawia się przede wszystkim poprzez zmiany zachowania danej osoby. Zmiany te zależą w głównej mierze od rodzaju substancji psychoaktywnej, jaka została zażyta. Siła tych zmian w zachowaniu jest ściśle związana z ilością przyjętego narkotyku i nie zawsze musi być wyraźnie widoczna. Jednak wiele symptomów jest rozpoznawalnych. W sytuacji zażycia narkotyków psychostymulujących (amfetamina, kokaina, crack), osoba będzie bardzo pobudzona motorycznie, nienaturalnie pewna siebie, niekiedy może być nerwowa, a nawet agresywna. Gdy narkotyk przestanie już działać, stan ten może się zmienić w ospałość, uczucie zmęczenia, przygnębienie.

Środki halucynogenne (LSD, grzyby halucynogenne) będą powodować silne zaburzenia zachowania objawiające się przede wszystkim w nieracjonalnych i dziwacznych wypowiedziach. Niekiedy przy większych dawkach tych narkotyków może dojść do zaburzeń wykonywanych czynnościach, trudności w utrzymaniu równowagi. Również środki wziewne (kleje, rozpuszczalniki) wywołują halucynacje objawiające się skrajnie niewytłumaczalnymi wypowiedziami, nie mającymi nic wspólnego z realną sytuacją.

Opiaty (heroina, morfina), powodują, że osoba, która je zażyła będzie nadmiernie spokojna, senna (opadające powieki), pojawią się przerwy w dłuższych wypowiedziach. Po ustaniu działania narkotyku osoba będzie niespokojna i nerwowa.

Leki uspokajające (benzodiazepiny) i nasenne (barbiturany) są również wykorzystywane do wprowadzania się w stan zmiany świadomości. Po krótkim okresie euforycznego pobudzenia zachowanie zmienia się na nienaturalnie spokojne, często prowadzi do niekontrolowanego snu. Osoba będąca pod wpływem tych środków ma wyraźny problem z mówieniem (bełkotliwa mowa).  

Pod wpływem preparatów konopi (marihuana, haszysz) osoba może być nieco pobudzona, często nad wyraz gadatliwa i wesołkowata. Wypowiedzi mogą być chaotyczne i coraz bardziej oderwane od kontekstu rozmowy.

Zażywanie narkotyków objawia się nie tylko poprzez zmiany w zachowaniu ale również poprzez reakcję źrenic na światło, posiadanie pewnych przedmiotów niezbędnych do zażywania narkotyków, zapach ubrania lub oddechu osoby, która bierze narkotyki.

Po otwarciu oczu w jasno oświetlonym pomieszczeniu w normalnych warunkach źrenice błyskawicznie się zwężają, a następnie powoli, przyzwyczajając się do natężenia światła, powiększają się. Większość substancji psychoaktywnych zaburza ten proces. Środki pobudzające i halucynogenne powodują zazwyczaj powiększenie źrenic. Działanie heroiny powoduje, że oczy są szkliste, a źrenice ekstremalnie zwężone. Po wypaleniu marihuany bądź haszyszu białka oczu mogą być przekrwione.

CDN.

Małgorzata Olton – specjalista terapii uzależnień