Posts Tagged ‘„Przegląd zabytków sztuki w Sadownem i okolicy”’

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. V

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. V

Ciekawymi również o wielkiej wartości muzealnej są relikty sakralne znajdujące się w zbiorach kościoła parafialnego w Sadownem.