Pisali o Sadownem…

Andrzej Firewicz pisał…

Andrzej Firewicz pisał…

2 marca 1864 r. car Aleksander II wydał ukaz o uwłaszczeniu wszystkich włościan i ziemie dzierżawione przez chłopów przeszły na ich własność…

Sadowne a… zabory

Sadowne a… zabory

W 1792 roku carowa rosyjska Katarzyna II rozpoczęła wojnę z Polską, aby obalić postanowienia konstytucji 3 maja.

Pierwsze domostwa…

Pierwsze domostwa…

Rody magnackie i szlacheckie szczyciły się swoją starożytnością.

Pisali o Sadownem…

Pisali o Sadownem…

Pierwsze kroki.