Sadowieńskie obrazy

OŚWIATA I KULTURA – cz. VI

OŚWIATA I KULTURA – cz. VI

W sierpniu 1944 r. przetoczył się przez Sadowne i jego okolice front wojenny, który zostawił wiele ofiar w ludziach, strat w inwentarzu żywym i martwym oraz spalonych budynkach.

OŚWIATA I KULTURA – cz. V

OŚWIATA I KULTURA – cz. V

1 września 1939 roku uczniowie wszystkich szkół naszego regionu tak, jak i całej Polski, nie poszli do szkoły.

OŚWIATA I KULTURA – cz. IV

OŚWIATA I KULTURA – cz. IV

Przemiany nastąpią po przybyciu do Sadownego kierownika Rytla, który, jak nikt dotąd, przejmie się losami szkoły i poprowadzi ją ku wspaniałemu rozwojowi nie notowanemu w dotychczasowych dziejach szkolnictwa naszego regionu.

OŚWIATA I KULTURA – cz. III

OŚWIATA I KULTURA – cz. III

Zasadniczym przełomem w dziejach szkolnictwa naszego regionu były lata 1917 i 1918.

OŚWIATA I KULTURA – cz. II

OŚWIATA I KULTURA – cz. II

W roku 1888 uczyło się w Sadownem 19 chłopców i 3 dziewczynki, w Grabinach – 25 chłopców i 6 dziewcząt, a w Morzyczynie – 31 chłopców i 19 dziewcząt.

OŚWIATA I KULTURA

OŚWIATA I KULTURA

Według dokumentów parafialnych, wiadomości o pierwszej szkole w Sadownem sięgają II połowy w. XVI.

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. V

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. V

Ciekawymi również o wielkiej wartości muzealnej są relikty sakralne znajdujące się w zbiorach kościoła parafialnego w Sadownem.