Sadowieńskie obrazy

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. IV

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. IV

Nie mamy w naszym regionie zbyt wielu reliktów z dawnej przeszłości, niechże więc te nielicznie istniejące znajdą naprawdę troskliwą ochronę i dbałość czulszą o nie, aby przetrwały jak najdłużej.

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. III

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. III

Żałować tylko należy, że jeden z najstarszych przykładów dawnego budownictwa na naszym terenie został zniszczony i nie ma chyba już żadnej siły, która by zdołała odtworzyć go na powrót.

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. II

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI – cz. II

Takich wiekowych pomników przyrody pozostało na naszym terenie już niestety niewiele.

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI

RELIKTY DAWNEJ PRZESZŁOŚCI

Powiat węgrowski obok wielu innych regionów kraju obfituje także w wiele różnych i ciekawych pamiątek i zabytków z dawnej przeszłości.

NAZEWNICTWO GWAROWE – cz. II

NAZEWNICTWO GWAROWE – cz. II

Spośród bogactwa językowego ludu naszej ziemi wybraliśmy powyżej tylko znikomą jego część mogącą świadczyć o dużej różnorodności ujęć językowych.

NAZEWNICTWO GWAROWE

NAZEWNICTWO GWAROWE

Budując oświatę i kulturę nowoczesną, musimy jednocześnie pamiętać o szacunku dla przeszłości.

NASZA ZIEMIA RODZINNA – cz. II

NASZA ZIEMIA RODZINNA – cz. II

Wszystko to ziemia nasza ukochana, w którą wrośliśmy i tkwimy na niej codziennie z uporem i miłosnym przywiązaniem!