„W zdrowym ciele…

…trzeźwy umysł”.

Pod tym hasłem kryje się niedzielny dzień w Sadownem, pełen zabaw i atrakcji głównie dla dzieci.

4 czerwca na terenie szkolnym w Sadownem odbył się Festyn Rodzinny, któremu w bieżącym roku przyświecało hasło: „W zdrowym ciele trzeźwy umysł”. Jego Organizatorami byli: Wójt Gminy Sadowne, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadownem, Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Sadownem.

Długa lista Organizatorów, bo i wiele atrakcji przygotowano z okazji Dnia Dziecka, ale też minionego Dnia Matki oraz zbliżającego się Dnia Ojca. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło w samo południe w Gminnej Hali Sportowej, gdzie kilka słów do przybyłych gości wygłosili pp.: Ewa Piórkowska, Waldemar Cyran, Elżbieta Lanc, Sławomir Ryszawa i Maria Dobies.

Przedstawicielka warszawskiej Fundacji „Jak pies z kotem” p. Olga Grądzewicz wraz ze swoimi wolontariuszami zapoznała obecnych z działalnością Fundacji i udzieliła kilku porad na temat zasad opieki nad zwierzętami domowymi, odbył się też pokaz z udziałem piesków Fundacji. P. Olga wręczyła też nagrody uczestnikom i zwycięzcom ogłoszonych wcześniej przez Fundację konkursów – plastycznego i multimedialnego – pod nazwą: „Dbam o swoich zwierzęcych przyjaciół”. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali od Fundacji drobne upominki, a autorzy najlepszych prac konkursowych – specjalne nagrody. Kontynuacją tematu opieki nad zwierzętami była też wystawa prac konkursowych oraz przedstawienie pt. „Dwa światy”, które zaprezentowały dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych GOK Sadowne prowadzonych przez p. Danutę Chylińską.

Po części oficjalnej na wszystkich przybyłych czekało na terenie szkolnym wiele atrakcji. Swoje namioty edukacyjne prezentowali: Urząd Gminy w Sadownem i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. Na dzieci czekało stoisko z malowaniem twarzy, miasteczko ruchu drogowego, grill, wata cukrowa, lody i oczywiście… wesołe miasteczko z bungee, łódeczkami, mega boiskiem, zjeżdżalniami. Przeprowadzono też zawody w bieganiu i rodzinne – w wymyślnych konkurencjach.

Równolegle z tymi atrakcjami, swój Eko Festyn „Czas na zdrowie” prowadził Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, który – oprócz promocji swojej szkoły – przygotował pokaz filmów, warsztaty kulinarne, pokaz carvingu i robienia koktajli, a także pogadanki ze specjalistami z SGGW i degustacje potraw ekologicznych. Szkolne Koło Wolontariatu, jak zwykle prowadziło sprzedaż ciast na rzecz swoich podopiecznych.

Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji i szczęście, że pogoda dopisała. Nie można też pominąć udziału w Festynie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, druhów z OSP Sadowne i Sokółka, a także strzelców z Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci. Ich pomoc przy organizacji Festynu była nieoceniona.

Do zobaczenia za rok!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński