5 minut o…

…mijającym roku 2017.

Szanowni Mieszkańcy, Czytelnicy Info Sadowne!

Dobiega do końca kolejny rok – rok 2017. Wszyscy pamiętamy, gdy witaliśmy go na zabawach, spotkaniach na przełomie 2016/2017 r. Wydaje się, że to było tak niedawno, jakby wczoraj, a tak naprawdę minęło kolejne 12 miesięcy w naszym życiu prywatnym, zawodowym, spędzone w domu, szkole, na ulicy, wspólnych spotkaniach, zabawach, ale i w pracy każdy zgodnie ze swoim powołaniem i zgodnie z wykonywanym zawodem.

Minął również kolejny rok mojej pracy dla Państwa i pięknej Gminy Sadowne, ciężkiej, ale i wielce zaszczytnej i dającej wiele satysfakcji. Za mną wiele spotkań, rozmów z moimi mieszkańcami, ale i z ludźmi, którzy są u nas przejazdem na dłużej bądź krócej. Spotkań i rozmów, które toczą się poza granicami naszej gminy, z ludźmi różnego formatu, reprezentujących różne poglądy polityczne, społeczne, religijne, czy ogólne opinie na temat życia w naszym kraju. Te rozmowy odnoszę do życia na „naszym podwórku” do naszej Gminy, często słyszę jak pozytywnie zmienia się nasza Gmina.

Gmina Sadowne nie jest już gminą anonimową, mało znana na Mazowszu.  Jest to Gmina postrzegana jako lider w naszym regionie, która jest znana nie tylko z pięknej przyrody, ale i zmian na lepsze jakie zaszły w ostatnich latach w Sadownem, ale i sołectwach, które wchodzą w skład całej gminy. Udowodniliśmy, że umiemy sięgać po środki unijne – zewnętrzne niezbędne do rozwoju naszej Małej Ojczyzny. A oto kilka przykładów: budowa dróg gminnych i powiatowych, środki na gospodarkę wodno-ściekową, doposażenie niezbędne dla Ochotniczej Straży Pożarnej, budowa targowiska gminnego, czy odnowienie miejsc pamięci o naszych przodkach, którzy oddali życie, aby Polska była wolna i niepodległa. To nie koniec… Piszemy kolejne wnioski, aplikujemy o kolejne środki.

Przez te ostatnie lata udało nam się wypracować status naszej gminy, jako wiarygodnego partnera do współpracy z innymi gminami, powiatem, samorządem województwa, Kościołem, ale i organami władzy państwowej. To tak ważne, aby te relacje utrzymać w dobrym tonie. Myślę, że widzicie to również Państwo, gdy uczestniczycie w gminnych świętach i uroczystościach.

Drodzy mieszkańcy! Rok 2018 jest ważnym rokiem dla nas wszystkich. To w roku 2018 świętować będziemy obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, realizować będziemy wiele inwestycji, przygotowywać się do dożynek diecezjalnych we wrześniu, gdyż zjadą się do nas przedstawiciele z całej diecezji. Rok 2018 będzie szczególny dla nas samorządowców, przed nami wybory do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wiele w ostatnim czasie mówi się o tym w mediach z racji planowanych zmian w kodeksie wyborczym. Czekamy na ostateczną decyzję Parlamentu, Senatu i Prezydenta RP w tej sprawie. Kodeks wyborczy bez względu na jego kształt będzie obowiązywać i będziemy musieli się do niego stosować przy urnach, ale najważniejsi są ludzie, mieszkańcy, którzy tu mieszkają, tu żyją i tu będą głosować. To wasz głos będzie się liczyć….Wierzę, że wspólnie podejmiemy mądre decyzje dla naszej Małej Ojczyzny, ale na to jeszcze chwila…. Jestem dobrej myśli….

Korzystając z okazji chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Aby Nowy Rok 2018 był dla Nas szczęśliwy, przeżyty w przyjaznej Gminie Sadowne, realizując swoje plany, cele i zamierzenia te duże i te małe w 100%. Aby w Nowym Roku omijały nas troski i problemy, a na naszej drodze stanęło to, co najlepsze.

Szampańskiej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku

przesyła Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran