Nordic walking również dla dzieci

Nordic walking staje się coraz bardziej popularną dziedziną rekreacji, a w gminie Sadowne grupa pasjonatów tej formy aktywnego wypoczynku jest coraz liczniejsza.

W przeważającej większości skupia osoby dorosłe i seniorów. Śmiało można rzec, że teren Sadownego i okolic w promieniu kilku kilometrów mają już dawno „rozpracowany”. Motywujące jest to, że „walkerów” jest z każdym marszem coraz więcej.

Mając na uwadze poprawę kondycji fizycznej nie tylko dorosłych, ale dbałość o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszej gminy, tym razem do udziału w marszu zaproszeni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadownem. Na niemal 12- kilometrowy spacer wybrała się z wychowawczynią klasa Va.

Program treningowy nordic walking dla dzieci różni się intensywnością i rodzajem ćwiczeń w zależności od wieku, stanu zdrowia ćwiczącego, zdolności psychofizycznych od programu dla osób dorosłych. Niemniej, w obu rodzajach zajęć niezbędnym elementem jest nauka i doskonalenie techniki nordic walking. Od tego elementu rozpoczęły się zajęcia dla dzieci. Po obowiązkowej rozgrzewce krótki instruktaż dotyczący samych kijków oraz ćwiczenia wprowadzające do techniki marszu. A potem pierwsze próby na placu szkolnym i w końcu wymarsz w teren.

Droga minęła bardzo szybko i przyjemnie tym bardziej, że pogoda sprzyjała naszym najmłodszym „chodziarzom”, a otaczający krajobraz pozytywnie budował samopoczucie. Nawet, jak wydawałoby się, na początku, długi dystans nie okazał się straszny. Dostosowanie tempa marszu i przerw na regenerację do wieku uczestników wystarczyło, aby każdy dotarł na metę. Ważnym elementem, o którym należy pamiętać zwłaszcza podczas typowo letniej pogody, było odpowiednie nawadnianie organizmu i uzupełnienie straconych kalorii. Ale mając przy sobie właściwe, zdrowe przekąski, o utracie sił nie mogło być mowy.

Każda aktywność fizyczna służy młodemu człowiekowi do zwiększenia świadomości własnego ciała, poprawy koordynacji, kształtowania równowagi i siły. Jeżeli realizowana jest dodatkowo poprzez zabawę i ruch na świeżym powietrzu, to na pewno szybciej znajdzie swoich aktywnych odbiorców. Taka forma zajęć uczy również twórczego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji, gdzie wygrywa nie ten, kto jest pierwszy, tylko ten, kto stosuje zasady fair play. A wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie…

Jak widać „chodzić” każdy może…

Jestem z was dumna!

Sylwia Ilczuk

Marsz odbył się w ramach Programu Profilaktycznego „Oblicza uzależnień” realizowanego w Szkole Podstawowej w Sadownem, finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zdjęcia na stronie http://spsadowne.pl/nordic-walking-rowniez-dla-dzieci/