Bezpieczny Dom

Po raz kolejny w Węgrowie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Centrum Wspieranie Rozwoju”, ul. Szamoty 42A, realizowany jest projekt Fundacji Strefa Pociech.  

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego nosi nazwę „Bezpieczny Dom” i skierowane jest do osób, wobec których kierowane są agresywne zachowania oraz takich, którym trudno czasem zapanować nad złością i wyrażając ją krzywdzą innych.

Projekt ma na celu zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poszerzenie wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w tym zakresie.

Przemoc w rodzinie uznawana w polskim prawie za przestępstwo może być następstwem błędów wychowawczych, nawyków i stereotypów wyniesionych z domu, niskiego poczucia własnej wartości zarówno sprawcy, jak i ofiary przemocy, nadużywania substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol czy narkotyki, nadmiernego stresu w życiu codziennym, np. z powodu trudności w znalezieniu pracy.

Często kojarzy się z agresją fizyczną, awanturami. Zapominamy o tym, że można zranić człowieka na wiele sposobów, „w białych rękawiczkach”. Nie zdajemy sobie sprawy, że ciągła krytyka, poniżanie, okłamywanie, a nawet nadmierna opiekuńczość są przejawami przemocy.  Takie zachowania obniżają również poczucie własnej wartości u osób, które tego doświadczają.  Mogą ranić i pozostawiać ślady w psychice na długie lata.

W ostatnim czasie coraz częściej pojawia się również problem agresji i wybuchów złości u dzieci. Rodzice często nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. Wpędzają się w poczucie winy, w błędne koło kar i nagród, wstydu przed opinią otoczenia. I tu też ważna jest profilaktyka i edukowanie rodziców, co do możliwych przyczyn trudnych zachowań i skutecznych metod radzenia sobie z nimi, ale także z pojawiającym się stresem.

Nie ma ludzi doskonałych i każdy z nas ma prawo popełniać błędy. I nie chodzi o to, żeby się obwiniać, ale żeby podjąć działania i spróbować zmienić coś w swoim życiu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, uświadamianie sobie, że popełniamy błędy i chęć ich naprawienia.

W ramach zadania zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

– konsultacje z psychologiem (dla dzieci i rodziców),

– Warsztaty tematyczne: Obudź w sobie Olbrzyma- sposoby budowania poczucia własnej wartości, Wyłącz napięcie – włącz zasilanie, Komunikacja serca, Warsztaty radzenia sobie ze złością,

– Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców i opieka dla dzieci w formie rozwijających zajęć grupowych,

– Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,

– cykl artykułów w lokalnych gazetach nawiązujących w swej tematyce do problemów przemocy i wychowania.

Monika E. Doktorska