Pomoc to Moc…

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ma każdy z nas. Bardzo ważne jest, aby świadkowie zdarzenia nie bali się takiej pomocy udzielać.

Jest to jednak możliwe, jeśli społeczeństwo zna, jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy.

W ramach nawiązanej przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Sadownem współpracy z fundacją „Prometeusz” w szkole został bezpłatnie zorganizowany kurs BLS/AED oraz kurs urazowy. Głównym celem kursu było przygotowanie do szybkiego reagowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia oraz użycia defibrylatora AED.

Uczestnikami kursu była 30 osobowa grupa przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Sadownem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem oraz młodzież ze 123 drużyny harcerskiej „Włóczykije”. Kurs przeprowadzony był przez instruktorów tej fundacji w ramach realizowanego projektu „PZU Pomoc to Moc ”, który zakłada realizację szeroko pojętej edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Podczas dwudniowego spotkania wszyscy uczestnicy posiedli wiedzę samodzielnej oceny stanu poszkodowanego, rozpoznania zagrożenia życia i prawidłowego rozpoczęcia reanimacji. Ważnym elementem był trening na urządzeniu przerywającym zaburzenia rytmu serca – defibrylatorze AED. Uczestnicy zdobyli także wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku krwotoku, poparzenia, porażenia prądem, wypadku samochodowego i motocyklowego, BLS dzieci i niemowląt, zakrztuszeń, zadławień.

Na zakończenie tego cennego pod względem merytorycznym i praktycznym kursie, przekazano na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadownem p. Małgorzaty Koroś fantom oraz defibrylator szkoleniowy AED.

Dzięki tym urządzeniom Szkoła Podstawowa w Sadownem będzie mogła wyposażać uczniów w praktyczną wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz korzystania z urządzenia, jakim jest defibrylator AED.

Tekst/foto: Szkoła Podstawowa w Sadownem

Więcej na stronie http://spsadowne.pl/