Obchody 100-lecia OSP w Wilczogębach

Wilczogębscy strażacy dołączyli do Ochotniczych Straży Pożarnych, które istnieją już ponad 100 lat…

30 czerwca od rana strażacy z Wilczogąb żyli w oczekiwaniu na przyjazd gości i rozpoczęcie uroczystości. To było pierwsze takie święto w gminie Sadowne. Ich rówieśnicy z OSP Sadowne zaplanowali zorganizowanie swojego 100-lecia za cztery tygodnie, 28 lipca 2019 roku.

Jeszcze tylko ostatnie spojrzenie prezesa OSP dh. Jacentego Biernata czy wszystko jest przygotowane, założenie odświętnych strojów, opasanie biało-czerwoną szarfą kamienia pamiątkowego i wyłożenie odznaczeń przyznanych strażakom, włożenie kwiatów do wazonów przed remizą i na polowym ołtarzu, ostatnie uwagi dowódcy uroczystości dh. Piotra Ziomackiego, próba mikrofonów i możemy zaczynać. Goście też już się gromadzą przed remizą lub polowym ołtarzem.

Prezes J. Biernat w towarzystwie innych strażaków wita przybyłych gości: parlamentarzystów, członków władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawicieli zarządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oddziałów OSP RP, Państwowej Straży Pożarnej i Policji, sponsorów, poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z gminy Sadowne.

Czas formować szyk marszowy z pocztami sztandarowymi, aby przejść pod ołtarz polowy przy krzyżu naprzeciwko Pomnika POW, gdzie odbędzie się msza św. dla uczczenia 100.rocznicy utworzenia OSP w Wilczogębach.

Poczty sztandarowe prowadzi dh Mariusz Borowy,

a pododdział strażaków dh Piotr Ziomacki.

Przy ołtarzu polowym czekają już księża, którzy odprawią mszę św.: ks. kanonik Wiesław Niemyjski, dziekan drohiczyński i diecezjalny duszpasterz straży pożarnej, ks. kanonik Stanisław Wojciechowski, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sadownem i ks. kapelan Antoni Kunicki, orkiestra dęta z Brańszczyka, rodziny strażaków, mieszkańcy Wilczogąb i okolicznych wsi oraz przyjezdni na obchody turyści.

Na pobliskim Pomniku POW zapalone zostały znicze dla upamiętnienia 6 strażaków, którzy zginęli w niemieckich więzieniach i obozach za przyjęcie zrzutu broni dla AK w kwietniu 1944 roku.

Poczty sztandarowe i strażacy w szyku zajmują wyznaczone dla nich miejsca.

Dla gości przewidziano krzesła na lewo od ołtarza.

Rozpoczyna się msza św. W czasie podniesienia strażacy przyjmują postawę zasadniczą.

Fragmenty Ewangelii odczytali dh. Agnieszka Styś i dh Zbigniew Kądziela.

Dh Edward Puścion odczytał Modlitwę strażaka.

 

Z uwagi na charakter uroczystości proboszcz sadowieńskiej parafii ks. kanonik Stanisław Wojciechowski zdecydował, że datki z tacy będą przeznaczone dla OSP w Wilczogębach.

Na zakończenie mszy ks. proboszcz pożegnał się ze strażakami i mieszkańcami wsi ponieważ był to ostatni dzień pełnienia przez niego posługi w Sadownem i przedstawił swojego następcę, ks. kapelana Antoniego Kunickiego.

W przemarszu od ołtarza polowego do remizy do pocztów sztandarowych dołączyła na początku kolumny orkiestra dęta z Brańszczyka i poczet z flagą państwową.

Pod remizą poczty sztandarowe OSP i kół łowieckich i pododdział strażaków zajmują wyznaczone miejsca.

Narrator uroczystości dh. Agnieszka Styś wita wszystkich zebranych i od tego momentu aż do zakończenia uroczystości będzie zapowiadać wszystkie kolejne punkty programu.

Pada komenda „Pododdział-Baczność! Pododdział na prawo patrz!”, a dowódca uroczystości dh Piotr Ziomacki melduje gotowość do uroczystego apelu z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczogębach starszemu brygadierowi Ireneuszowi Królikowi, członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który wita się ze strażakami.

Następuje moment wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy w składzie: druhowie Sylwester Żegota, Krzysztof Samsel i Konrad Ławnik maszeruje krokiem defiladowym do masztu i przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciąga biało-czerwoną flagę na maszt.

Następnie wykonuje w tył zwrot i do końca uroczystości pełni wartę honorową przy maszcie.

Jako pierwszy zabiera głos dh Waldemar Cyran, wójt gminy Sadowne i prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Sadownem.

Następnie dh Jerzy K. Wycech prezentuje historię Jednostki.

Następuje moment dekoracji sztandaru OSP w Wilczogębach Złotym Znakiem Związku OSP RP. Aktu dekoracji dokonuje dh Ireneusz Królik.

Po dekoracji, poczet sztandarowy Jednostki w składzie: druhowie Wojciech Kądziela, Barbara Szczechura i Ewelina Gałązka prezentuje odznaczenie wszystkim zebranym.

Po dekoracji sztandaru OSP w Wilczogębach, odznaczenia, medale i wyróżnienia wręczane są poszczególnym druhom.

Odznaczenie Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Kazimierz Szczechura. Ze względu na stan zdrowia odebrał je jego syn dh Adam Szczechura, zastępca naczelnika OSP Wilczogęby.

Złote Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie Zbigniew Kądziela, Leszek Gałązka i Adam Gałązka. Medalami Srebrnymi zostali udekorowani druhowie Dariusz Rolk i Sławomir Styś, a Brązowymi – druhowie Łukasz Biernat, Mirosław Citko, Adam Szczechura i Paweł Gajewski.

Wręczenia Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza i medali za zasługi dla pożarnictwa dokonał dh Ireneusz Królik w asyście dh. Ryszarda Gajewskiego.

Dh Ryszard Gajewski w asyście starszego brygadiera Jarosława Soszyńskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie wręczył odznaki Wzorowy strażak następującym druhnom i druhom: Barbara Szczechura, Ewelina Gałązka, Agnieszka Styś, Mariusz Borowy, Jarosław Podgórski, Krzysztof Samsel, Tomasz Gajewski, Wojciech Urbankowski.

Wręczenia odznak za wysługę lat dokonał dh Waldemar Cyran w asyście dh. Jacentego Biernata. Otrzymali je druhowie Kazimierz Szczechura, Stefan Gałązka, Jerzy K. Wycech, Edward Puścion, Mieczysław Urbankowski, Jacenty Biernat, Krzysztof Podgórski, Mieczysław Kaczmarczyk, Zbigniew Kądziela, Wiesław Jóźwik, Leszek Gałązka, Dariusz Rolk, Adam Gałązka, Sławomir Styś, Mirosław Citko, Adam Szczechura, Łukasz Biernat, Paweł Gajewski, Mariusz Borowy, Wojciech Urbankowski, Tomasz Gajewski i druhna Agnieszka Styś.

Nie można nie wspomnieć o dh. Marku Gajewskim z miejscowej OSP, który asystując wręczającym odznaczenia i medale zapewnił, że każdy strażak otrzymał to, co mu przyznano.

OSP w Wilczogębach ufundowała dla przedstawicieli urzędów i instytucji, z którymi ściśle współpracuje, innych OSP w gminie Sadowne, sponsorów oraz własnych członków 75 pamiątkowych statuetek, które wręczył dh Jacenty Biernat w asyście dh. Adama Szczechury.

Obaj druhowie prowadzili też ceremonię wbijania ponad 100 pamiątkowych gwoździ z okazji obchodów 100-lecia OSP w Wilczogębach do specjalnej tablicy w kształcie herbu strażaków.

Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie kamienia pamiątkowego, którego dokonali: posłowie na Sejm RP Teresa Wargocka i Czesław Mroczek, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego radna Sejmiku Województwa Elżbieta Lanc, wicestarosta węgrowski Marek Renik oraz druhowie: Ireneusz Królik, Waldemar Cyran i Jacenty Biernat.

Księża Wiesław Niemyjski, Stanisław Wojciechowski i Antoni Kunicki dokonali poświęcenia kamienia po jego odsłonięciu.

Podziękowania pod adresem uczestników uroczystości wygłosił dh Jacenty Biernat, wyrażając wysoką ocenę dotychczasowej współpracy i oczekiwanie jej kontynuacji w przyszłości. Ze szczególnymi wyrazami uznania zwrócił się do wójta gminy Sadowne dh Waldemara Cyrana, któremu OSP Wilczogęby ufundowało specjalną pamiątkę.

Dh Jacenty Biernat przekazał też podziękowania i dyplomy uznania wszystkim obecnym na uroczystości jego poprzednikom, którzy pełnili funkcję prezesa Zarządu OSP w Wilczogębach: Mieczysławowi Urbankowskiemu, Edwardowi Puścionowi, Jerzemu K. Wycechowi i Zbigniewowi Kądzieli.

Następnie zabrał głos dh Jerzy K. Wycech, który w asyście dh. Adama Szczechury złożył podziękowania za szczególną aktywność dh. Jacentemu Biernatowi, jako prezesowi Zarządu OSP w Wilczogębach i wręczył mu dyplom uznania i toporek strażacki.

Po jego słowach zabrzmiało gromkie „Sto lat” na cześć prezesa OSP. Dwa swoje wiersze poświęcone wilczogębskim strażakom odczytała pani Elżbieta Sówka.

Spośród uczestniczących gości, głos zabrali Teresa Wargocka, Czesław Mroczek, Jarosław Kalinowski,

Elżbieta Lanc, radny Sejmiku Województwa Maciej Górski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS Joanna Bala, dh Waldemar Cyran, dh Ireneusz Królik, Jarosław Soszyński, Marek Renik,

komendant powiatowy Policji Andrzej Stryczula, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba,

Ewa Stebelska, wnuczka jednego z założycieli OSP Wilczogęby w 1919 roku – Jana Ojdany, zastępcy naczelnika w pierwszym Zarządzie.

Wyrazom uznania pod adresem wilczogębskich strażaków towarzyszyły zaproszenie do Brukseli na zwiedzanie Parlamentu Europejskiego,

dyplomy Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Jednostki i wyróżniających się strażaków, listy gratulacyjne,

kombinezon do usuwania pszczół, os i szerszeni, pamiątkowy mosiężny hełm strażacki.

Nadszedł moment wyprowadzenia pocztów sztandarowych i zakończenia oficjalnych uroczystości przed remizą. Ostatnim momentem było złożenie meldunku przez dh. Piotra Ziomackiego dh. Ireneuszowi Królikowi i komenda „Pododdział Baczność! W miejscu rozejść się! Spocznij!”

Na gości czekał posiłek w remizie przygotowany przez firmę cateringową i miejscowe gospodynie.

Główną atrakcją był pieczony w całości dzik.

Rozmowom i gratulacjom pod adresem wilczogębskich strażaków nie było końca.

Chętnie robiono sobie pamiątkowe zdjęcia.

Czas umilał zespół „Sadowianki”.

A potem była zabawa do późnej nocy przy dźwiękach zespołu Akord, istniejącego przy OSP w Wilczogębach. Bawili się starsi i młodsi. A poważna narrator uroczystości dh. Agnieszka Styś przeistoczyła się w atrakcyjną solistkę…

Szkoda, że podobna okrągła rocznica będzie w wilczogębskiej OSP dopiero za kolejne 100 lat…

Tekst/foto: Stanisław Stebelski