Kto zna to miejsce?

Oczywiście znajduje się blisko Sadownego, ale jest już jakby inne. Zmiany postępują tu w zastraszającym tempie – był las, nie ma lasu.

Gmina Sadowne w całości wchodzi w skład Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jesteśmy z tego wszyscy dumni. Jakie wartości dla środowiska wnosi tworzenie Parków Krajobrazowych?  Jak czytamy w fachowych publikacjach, są one jedną z form ochrony przyrody w Polsce, określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu ich zachowania oraz promowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Parki służą m.in. rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi oraz edukacji ekologicznej.

I tu, jak to się mówi, „pies pogrzebany”. Jakim sposobem promować np. walory turystyczne gminy – naszej Gminy, jak zachęcać do rekreacji krajoznawczej, czynnego wypoczynku w naturalnym środowisku czy nawet tej tzw. edukacji ekologicznej, skoro… w szybkim tempie ginie główny walor turystyczny – utrwalany latami krajobraz lasu sosnowego czy mieszanego i pozostają tylko, niby z nowymi nasadzeniami, ale jednak „gołe”, wydmy polodowcowe. Dochodzi do tego, że mieszkańcy naszej gminy, którzy trafią w miejsce „zagospodarowane po nowemu”, czują się zagubieni i zdezorientowani tym otoczeniem, łakną zdrowego świeżego powietrza niczym wędrowiec wody na bezkresie pustyni. Czy może tak ma wyglądać obecny i przyszły nasz… chroniony Nadbużański Park Krajobrazowy? Jeśli to początek tych zmian, to co nas czeka wkrótce?

Ale wróćmy do tytułu tego artykułu i ponownie zadajmy pytanie: Kto zna to miejsce? Za dobrą odpowiedź nie będziemy nagradzać, ale zachęcamy do refleksji nad tematem i przyszłością. Może jest jeszcze czas na tak generalne zmiany? A może ktoś wyjaśni nam, o co tu chodzi? Może internauci posiadający drony zechcą pokazać nam ten teren z góry? Zachęcamy!

Tekst/foto: Sławek Chyliński