UWIEDZENI I BOHATEROWIE – LATO 1920

 „W dole na dziedzińcu zamkowym zebrali się ludzie na wiec. Przyszli tu chłopi, Żydzi i garbarze z przedmieść.

Bucha nad nimi płonący uniesieniem głos Winogradowa i brzęk jego ostróg. Winogradow mówił o drugim kongresie Międzynarodówki […] Głos komisarza w dole nie milknie. Z pasją przekonywa zaskoczonych mieszczan i obrabowanych Żydów.

– Władza – to wy. Wszystko dookoła jest wasze. Nie ma już panów. Przystępuję do wyborów komitetu rewolucyjnego…”.

Świadkami podobnych wieców były wiosną i latem 1920 r. setki polskich miast, miasteczek, wsi, folwarków i hal fabrycznych. Zmieniała się jedynie sceneria i nazwisko komisarza. Oferta kierowana do słuchaczy była nadzwyczaj hojna i kusząca – dostać można było wszystko wokół. Są różne rodzaje uwiedzenia  –  w tym przypadku wielu dało się ponieść ideologicznym sloganom i złudną wizją szybkiej poprawy swego losu.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/uwiedzeni-i-bohaterowie-lato-1920/