O Zarębach Kościelnych na łamach archiwalnych tygodników

Kontynuujemy wycieczkę w czasie i przestrzeni po najdalszych zakątkach naszego brokowskiego mikrokosmosu. Byliśmy już w Czyżewie, Stoczku i Porębie, a teraz przyszedł czas na Zaręby Kościelne.

Najbardziej znamienitą i znaną budowlą tej miejscowości jest zespół klasztorny reformatów, który Szymon Zaremba ufundował w roku 1765, ponoć w ramach pokuty za swe hulaszcze życie. Reformaci nieśli m.in. pomoc okolicznym proboszczom w ich pracy duszpasterskiej. Rzeczywiście w księgach parafii brokowskiej spotkać można imiona i nazwiska ojców i braci z Zarąb, gdy z powodu choroby czy wyjazdu proboszcza lub wikarego, musieli wyręczyć miejscowego duchownego w jego zbożnym dziele. Braciszkowie z klasztoru przybywali w sukurs, gdy brokowscy parafianie tłumnie stawali do wielkanocnych spowiedzi. Jeden z zarębskich braci został nawet „pustelnikiem” w podbrokowskich Bojanach, przy czym słowo pustelnik zostało wzięte ujęte w cudzysłów z rozmysłem. O tym niezwykłym miejscu i wielce oryginalnym mieszkańcu eremu, opowiada zamieszczona na tej samej stronie internetowej opowieść Pustelnik.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/o-zarebach-koscielnych-na-lamach-archiwalnych-tygodnikow/