NOWOROCZNY TURNIEJ…

W PIŁKĘ RĘCZNĄ O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ WÓJTA GMINY SADOWNE.

W dniu 8 lutego 2023 r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie Noworocznego Turnieju w Piłkę Ręczną o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Sadowne. Rozgrywki rozpoczęły się 11 stycznia, klasy prowadziły rywalizację w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – kl. IV – VI (dziewczęta i chłopcy)

II kategoria – kl. VII – VIII (dziewczęta i chłopcy)

Wyniki przedstawiają się następująco:

Dziewczęta klasy IV – VI:

I miejsce – klasa VIA

II miejsce – klasa VA

III miejsce – klasa VB

IV miejsce – klasa VIB

V miejsce – klasa IVA

VI miejsce – klasa IVB

Chłopcy klasy IV – VI:

I miejsce – klasa VIA

II miejsce – klasa VIB

III miejsce – klasa VB

IV miejsce – klasa IVB

V miejsce – klasa VA

VI miejsce – klasa IVA

Dziewczęta klasy VII – VIII:

I miejsce – klasa VIIA

II miejsce – klasa VIIIB

III miejsce – klasa VIIIA

Chłopcy  klasy VII – VIII:

I miejsce – klasa VIIIB

II miejsce – klasa VIIA

III miejsce – klasa VIIIA

Oprócz rozgrywek międzyklasowych przez cały turniej prowadzony był ranking na najlepszą i najlepszego zawodnika w wyżej wymienionych kategoriach. W kategorii I dziewcząt wygrała Zofia Cyran, a w kategorii chłopców Damian Gałązka. Natomiast w kategorii II dziewcząt najlepszą zawodniczką okazała się Julia Rucińska, a wśród chłopców zwyciężył Adam Gałązka. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za wzięcie udziału w turnieju, a zwycięzcom gratulujemy!

Serdeczne podziękowania składamy przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego p. Adamowi Struzikowi oraz p. Elżbiecie Lanc za objęcie naszego turnieju honorowym patronatem, za puchary i nagrody oraz wsparcie szkoły podstawowej w postaci sprzętu sportowego.

Panu Waldemarowi Cyranowi, Wójtowi Gminy Sadowne za zakup medali i statuetek dla uczniów, p. dyrektor Małgorzacie Koroś za pomoc w organizacji turnieju oraz księdzu Piotrowi Pędzichowi za sprawne sędziowanie.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Aldona Gałecka

Andrzej Giers

Zdjęcia na stronie https://spsadowne.pl/noworoczny-turniej-w-pilke-reczna-o-puchar-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-oraz-wojta-gminy-sadowne/