EDUKACJA W BROKU I OKOLICY

– OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH PO ROK 1914.

Trudno określić, kiedy swój chwalebny początek miała zorganizowana oświata w Broku. Są historycy, którzy sądzą, że jakieś osiedle istniało tu już w czasach przedhistorycznych, a Brok był miejscem pogańskiego kultu. Zapewne kapłani czegoś tam adeptów swej wiary nauczali, ale że żadnych dokumentów nie pozostawili, to początku brokowskiej oświaty poszukamy w czasach nieco nam bliższych.

Pierwszy kościół w grodzisku Brok stanął przypuszczalnie już w wieku XI. Nie ma co ukrywać, że poziom wykształcenia ówczesnego polskiego kleru nie wzbudzał zachwytu, a osoby światlejsze, zajmujące najwyższe stanowiska w hierarchii kościelnej przybywały z krajów obcych. Na ziemiach polskich powoli powstawały oparte na zachodnich wzorcach szkoły katedralne, klasztorne i kolegiackie, a ich zadaniem było dostarczenie kościołowi wykształconych kadr i stopniowa polonizacja kościelnej hierarchii. Działalność misyjną na Mazowszu prowadzili benedyktyni i gdziekolwiek się zjawili, tam wszędzie podejmowali nadzwyczaj dobroczynną działalność: uczyli okoliczną ludność pożytecznych rzemiosł, lepszych metod uprawy roli, zakładali biblioteki i szkoły. To dzięki nim miała powstać w Płocku pierwsza szkoła klasztorna. Biskupstwo płockie powstało najpóźniej około roku 1075, ale o szkołach katedralnej i klasztornej z tamtego okresu wiadomości są bardziej niż szczupłe. Pewne jest natomiast, że pierwsza szkoła przy płockiej katedrze istniała w roku 1180, a dominikańska szkoła klasztorna egzystowała w Płocku od roku 1234.

Więcej na stronie https://madzelan.cba.pl/edukacja-w-broku-i-okolicy-od-czasow-najdawniejszych-po-rok-1914/