Sadowianki – Brok, Stoczek, Sadowne

BROK – 7 lipca 2019 roku.

To jedno z największych letnich wydarzeń

kulturalnych w powiecie, które jest rozpoznawalne w całym regionie, a także poza jego granicami. Słynie z dobrej muzyki, zabawy, wspaniałej atmosfery oraz pięknej przyrody.

Dzięki temu każdego roku impreza przyciąga coraz większą rzeszę uczestników. Jak każdego roku drugiego dnia biesiady pojawiają się zespoły ludowe i folklorystyczne.

Wśród wykonawców zawsze jesteśmy, my SADOWIANKI.

SADOWIANKI – Brok 2019

STOCZEK

7 lipca 2019 roku

Festiwal

rozpoczął się o godz. 14 na targowisku w Stoczku.

Konkurs zespołów regionalnych, który rozstrzygnięto podczas festiwalu w Stoczku, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W muzycznej rywalizacji udział wzięło 9 zespołów działających przy kołach gospodyń wiejskich z gminy Stoczek i sąsiadujących terenów. Publiczność bawiła się przy dźwiękach zespołów takich jak:

 – „Jarzębina” z Broku, – Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” z Sadownego, – „Świtanki” z Przedświtu koło Ostrowi Mazowieckiej, – Zespół ludowy „Małkinianka” z Małkini Górnej, – Zespół Śpiewaczy „Nadbużanie” z Nura, – Zespół śpiewaczy „Wyszkowiacy” z Wyszkowa, – Zespół Ludowy „Węgrowianie” z Węgrowa, – Zespół Ludowy Wiśniewiacy im. Zbigniewa Myrchy z Wiśniewa, – Koło „Wici” z Trzcińca koło Skórca.

SADOWIANKI

Była to pierwsza tego typu impreza w gminie. Organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, a partnerami w projekcie byli Urząd Gminy w Stoczku i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.


Nasza kierownik zespołu Krysia Wetoszka

oraz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Elżbieta Lanc 

 Działalność zespołów ludowych bardzo pozytywnie wpływa na zachowanie tradycji i treści kultury ludowej, a  przede wszystkim buduje społeczność zaangażowaną w ich poszukiwanie i ochronę. Obecny, sceniczny kontekst tradycji ma ścisły związek z przeglądami i festiwalami, zwłaszcza tymi posiadającymi formułę konkursową.

Potrzeba dostosowania się do wymogów festiwalowego jury niejednokrotnie wymusza na zespołach ludowych konieczność konsultacji ze specjalistą, poszukiwania repertuaru w terenie, w literaturze etnograficznej, w nagraniach archiwalnych, zakupu drogich, poprawnych, „autentycznych” strojów ludowych.

Nasz zespól działa samodzielnie, Nie mamy specjalistów wspierających nas, jednak  czujemy potrzebę działania i zmian we własnej miejscowości.

Chcemy muzykować, spotykać się, promować naszą miejscowość, a najbardziej staramy się „ocalić od zapomnienia” miejscowe dziedzictwo kulturowe, w tym stare obrzędy i zwyczaje przekazywane nam przez naszych rodziców, dziadów i pradziadów. Ponadto zespół nasz stanowi ważną dostępną dla mieszkańców wsi, zwłaszcza tych w wieku senioralnym, formę działalności i ekspresji artystycznej.

Tereska Piwek, Ala Bahniuk, Basia Decyk, Andrzej Olton, Jadzia Borowa, Marysia Szymanik, Basia Spaltabaka, Tereska Rostek, Henia Kibart.

TVP 3 Warszawaredaktor p. Ewa Ryłko wywiad

z SADOWIANKAMI

podczas Festiwalu Muzyki Regionalnej w Stoczku.

SADOWNE

28 lipca 2019 roku 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadownem obchodziła setne urodziny.

100 lat temu powstała druga w gminie Sadowne jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Po OSP w Wilczogębach, w czerwcu 1919 do społeczności strażackiej przystąpili druhowie z Sadownego.

Uhonorowaniem stu lat istnienia OSP Sadowne było uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego założycieli i kontynuatorów działalności tej Jednostki, a także imienne wyróżnienie zasłużonych strażaków oraz osób wspierających OSP, a także samej Jednostki– medalem przyznanym przez Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka. Rozpoczęła ją msza w miejscowym kościele parafialnym, którą odprawił w intencji strażaków proboszcz parafii ks. Antoni Kunicki.

Wśród zaproszonych gości takich jak:

– Poseł – p. Teresa Wargocka

– Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – p. Elżbieta Lanc

– Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP – p. Mirosław Jasztal

– Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP – p. Antoni Jan Tarczyński

– Z-ca Komendanta PSP w Węgrowie – p. Dariusz Maciąg

– Starosta Węgrowski – p. Ewa Besztak

i wielu innych znalazłyśmy się my skromne, współpracujące z naszą OSP –  SADOWIANKI.

Główna część uroczystości odbyła się po przemarszu na plac przy Urzędzie Gminy w Sadownem, gdzie dowódcą całej uroczystości był druh Jan Dziubak, a uświetnili ją przybyli goście, reprezentujący wszystkie szczeble władzy państwowej oraz zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, a także mieszkańcy Gminy Sadowne.

Podczas przemarszu prezentowane były fragmenty musztry paradnej gminnych Jednostek OSP i Koła Łowieckiego LOT, które reprezentowały poczty sztandarowe, a którym akompaniowała orkiestra dęta z Brańszczyka.

Jednostka OSP w Sadownem za zasługi dla województwa mazowieckiego uhonorowana została również Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA, a Marszałek Województwa Mazowieckiego nie zapomniał też o specjalnych wyróżnieniach dla strażaków.

Następnie goście honorowi i sponsorzy OSP Sadowne wbili symboliczne gwoździe w tablicę upamiętniającą uroczystość 100-lecia, a współpracujący z sadowieńskimi strażakami otrzymali okolicznościowe statuetki.

Krysia Wetoszka wbija symboliczny gwóźdź.

Pamiątkowe zdjęcie.

 

BROK

10 sierpnia 2019 roku

Nadbużański Festiwal Folkloru i Kultury –

Muzyka ludowa zawładnęła w sobotę Brokowską plażę miejską, Podczas nadbużańskiego festiwalu blisko 300 artystów zachwyciło licznie przybyłych mieszkańców gminy Brok oraz gości z całego regionu swoim śpiewem, żywiołowością, kolorowymi strojami ludowymi i nastrojem pięknej folklorystycznej muzyki.

SADOWIANKI były jednym z 18 zespołów ludowych i śpiewaczych biorących udział w festiwalu.

Losowanie kolejności występowania zespołów – Krysia Wetoszka.

Występom towarzyszyły także rozstawione wokół stoiska wystawców, którzy zaprezentowali swoje wyroby regionalne z rękodziełem ludowym, tradycyjnym jedzeniem i napitkiem.

SADOWIANKI

Występy zespołów oceniało jury w składzie:

Jacek Wójcik –  przewodniczący (kier. artyst. zespołu Pieśni i Tańca ,,Kurpie”

Małgorzata Marczyk – członek jury (nauczyciel muzyki, folklorysta)

Roman Gruz – producent muzyczny, muzyk, kompozytor i aranżer

SADOWIANKI

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe grawertony z rąk burmistrza

pana Marka Młyńskiego.

Festiwal został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika i Starosty ostrowskiego p. Zbigniewa Chrupka. 

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2023