ZAKŁAD PRAKTYKI LEŚNEJ

…W FELIKSOWIE KOŁO BROKU DLA LEŚNIKÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO (1860-1863).

Nazwa Feliksowo (czasem jako Feliksów) pojawiła się w dokumentach w 1860 roku wraz z utworzeniem na terenie wsi Kaczkowo (pow. Ostrołęka, obecnie pow. Ostrów Maz.) szkoły dla leśników, zwanej Zakładem Praktyki Leśnej w Leśnictwie Brok, której organizatorem i kierownikiem był profesor Instytutu Agronomicznego w podwarszawskim Marymoncie Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799-1882). Feliksowo (od łac. felix – szczęśliwy) stało się wydzieloną osadą, częścią Kaczkowa i nazwa ta zaczęła się nawet pojawiać w metrykach kościoła w Broku.

Z Zakładem Praktyki Leśnej związane są nazwiska wybitnych znawców leśnictwa. Oprócz profesora Jastrzębowskiego wykładowcami byli: Antoni Jan Hollak (ok. 1820 – po 1876), inżynier leśnik, absolwent Instytutu w Marymoncie (ukończył szkołę w 1842 r.), nadleśniczy lasów brokowskich w latach 1851-1857. Od jego imienia prawie na pewno pochodzi nazwa Antonowo (gdzie mieściło się nadleśnictwo), od 1862 do 1874 roku wykładowca w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach (Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa), jednocześnie nadleśniczy Leśnictwa Puławy.

Więcej na stronie http://madzelan.cba.pl/zaklad-praktyki-lesnej-w-feliksowie-kolo-broku-dla-lesnikow-krolestwa-polskiego-1860-1863/