Sadowianki – rok 2020

Z najlepszymi życzeniami dla Zespołu Śpiewaczego „Sadowianki” z okazji 50-lecia działalności – Redakcja Info Sadowne.

WĘGRÓW

6 marca 2020 roku

 

Powiatu  Węgrowskiego

odbył się w Sali gimnastycznej ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

Na zaproszenie Starosty p. Ewy Besztak do Węgrowa przyjechało około stu sołtysów gmin powiatu węgrowskiego. Pani Starosta dziękowała im za pełną poświęcenia służbę społeczną.

Do podziękowań dołączyli się:

Senator Maria Koc,

Poseł Maciej Górski,

Radna Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Joanna Bala.

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas Kongresu nie zabrakło akcentów artystycznych i kulinarnych.

Zespół Sadowianki

Andrzej Olton.

Ze specjalnym koncertem dedykowanym sołtysom wystąpiły zespoły:

Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI z Sadownego oraz zespół wokalny z ZSP im. Kochanowskiego w Węgrowie.

SADOWNE

5 lipca 2020 roku

w naszym pięknym kościele odbył się Koncert Papieski w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.

Do Sadownego przyjechali artyści

z Warszawskiej Opery Kameralnej wraz

z panią Alicją Węgorzewską.

Artyści, którzy stworzyli atmosferę pełną radości i wzruszeń

zostali przyjęci gromkimi brawami.

Recytacje, śpiew i muzyka były na najwyższym

światowym poziomie,

a przekazywane treści pełne głębokiej wiary

i katolickich wartości.

Artystom dziękują: Ewa Piórkowska, Marysia Szymanik

i Jadzia Borowa.

Ten wspaniały występ możliwy był dzięki

pani Elżbiecie Lanc, która objęła patronat nad tym wydarzeniem

i uprzejmości księdza proboszcza

Antoniego Kunickiego, goszczącego zebranych w świątyni.

Po odśpiewaniu na koniec przez artystów i zebranych w kościele ulubionej pieśni Jana Pawła II – ,,Barka”

podziękował za piękny Koncert Zastępca Wójta Marcin Gręda, Dyrektor GOK Ewa Piórkowska

i przedstawicielki Zespołu SADOWIANKI.

*

SADOWNE

15 sierpnia 2020 roku

W Sadownem odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne.

Hasło przewodnie dożynek, których gospodarzem było Sołectwo Ocięte to:

Słowo wstępne Wójta Gminy p. Waldemara Cyrana.

W tym roku starym zwyczajem główne uroczystości dożynkowe

rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym celebrowaną przez proboszcza ks. Antoniego Kunickiego,

W intencji rolników i uczestników dożynek oraz ojczyzny.

Dożynkową oprawę muzyczną przygotował nasz zespół.

Hania Dębkowska, Basia Wróbel, Bogusia Danaj, Zbyszek Danaj,

Krysia Wetoszka i Jadzia Borowa.

 * 

WARSZAWA

19-20 września 2020 rok

W podziękowaniu za trud pracy polskich rolników odbyły się w weekend 19-20.09.2020 r. Dożynki Prezydenckie w Warszawie.

Gmina Sadowne oraz Sołectwo Sadoleś reprezentowali Województwo Mazowieckie na Dożynkach Prezydenckich.

Do Warszawy udał się Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran wraz z małżonką, Zastępca Wójta Marcin Gręda, grupa wieńcowa z Sołectwa Sadoleś: sołtys Beata Rostek, Agnieszka Warda, Bożena Wojciechowska, Katarzyna Zawistowska oraz reprezentacja Zespołu Śpiewaczego SADOWIANKI – Marysia Szymanik, Ela Dębkowska, Hania Dębkowska oraz Bogusia i Zbyszek Danajowie.

 

Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran z naszą Delegacją.

  

Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran. 

Doroczne Dożynki Prezydenckie

wielkie święto rolników, zorganizowano wyjątkowo na dziedzińcu

Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Pierwszy dzień poświęcony był konkursowi na najładniejszy wieniec dożynkowy. O nagrodę Prezydenta walczyli reprezentanci 11 województw.

Praca mieszkańców Sadolesia, występujących w imieniu Województwa Mazowieckiego została nagrodzona dyplomem.

  

Para Prezydencka z naszą Delegacją.

Nad przebiegiem sobotniego konkursu czuwała Pani Prezydentowa –

Agata Kornhauser-Duda,

która otrzymała od naszej delegacji bochen chleba upieczony

w sadoweńskiej piekarni.

  

W niedzielę uroczystości rozpoczęły się

mszą świętą w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie.

Liturgii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a uczestnikami byli Para Prezydencka, minister rolnictwa, parlamentarzyści, samorządowcy, delegacje wieńcowe oraz rolnicy.

Kolejne zdjęcie z Parą Prezydencką.

Po wręczeniu każdej delegacji pamiątkowych dyplomów

Prezydent z Małżonką przeszli z korowodem dożynkowym na miejsce ceremoniału dożynkowego przed Pałacem Prezydenckim.

W oficjalnej części Pan Prezydent Andrzej Duda  oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w imieniu wszystkich Polaków podziękowali Bogu za plony, a rolnikom za ich ciężką pracę.

Uroczystość uświetnili pięknymi występami artyści zespołu ,,Mazowsze”.

Po oficjalnej części zaproszono wszystkich zebranych do ogrodów prezydenckich na poczęstunek oraz wspólne rozmowy i zdjęcia.

*

SADOWNE

11 października 2020 roku

Warsztaty  z  pracy nad głosem

Warsztaty odbyły się w niedzielę w Sali OSP w Sadownem pod kierunkiem

p. Małgorzaty Nakoniecznej,

która jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German.

Organizatorem wydarzenia była

Liga Kobiet Polskich, a patronatem objęła go

p. Maria Koc – Senator RP.

Współorganizatorami wydarzenia był

Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI

oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Sokółce, którego przewodniczącą jest

p. Anna Kaszuba.

Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się, czym jest głos, jak się nim prawidłowo posługiwać i co najważniejsze, jak o niego dbać. Nie zabrakło

również informacji o technikach pozwalających na wydobycie w pełni naturalnego i mocnego dźwięku bez najmniejszego wysiłku.

Po warsztatach uczestnicy mogli wysłuchać pięknego koncertu ,,Niezapomnianych Przebojów” w wykonaniu laureatki wyżej wspomnianego festiwalu.

A na zakończenie pamiątkowe zdjęcie.

GRYGRÓW

8 listopada 2020 roku

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy widomość o śmierci wieloletniego Prezesa OSP Grygrów druha Tadeusza Cichockiego, który

w wieku niespełna 54 lat odszedł na wieczny spoczynek.

Pracując druh Tadeusz uczestniczył w wielu wydarzeniach związanych z OSP w Grygrowie. Jego zaangażowanie w życie społeczne i historyczne lokalnej społeczności, pozostanie na zawsze w pamięci. Druh Tadeusz był wspaniałym człowiekiem, zawsze służył dobrą radą, uśmiechem i pomocą.

Niestety nadszedł czas pożegnania z życiem doczesnym, bo wezwał go obowiązek pełnienia służby u boku Pana Boga i Świętego Floriana.

Ceremonia pogrzebowa druha Tadeusza odbyła się we wtorek 10 listopada 2020 roku w kościele oraz na cmentarzu parafialnym w Starej Wsi.

Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI

również pożegnał druha Tadeusza dziękując za wieloletnią współpracę, wspólne wigilie, kolędowanie, Zapusty i smaczne poczęstunki.

Druh Tadeusz

na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Człowiek i Przyjaciel.

Rodzinie i znajomym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2023