Muzeum – lata obecne

2015.11.03.10Muzeum Ziemi Sadowieńskiej wykorzystywane było także w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Upowszechniało też kulturę w środowisku lokalnym.

2015.11.03.11Aby sprostać zadaniom nakładanym na instytucje upowszechniania kultury, kustosz Muzeum podejmował przedsięwzięcia zmierzające do popularyzacji placówki oraz promocji kultury regionalnej. Do 1996 roku B. Kić działał samodzielnie, korzystając jedynie z pomocy kolegów nauczycieli, harcerzy lub weteranów wojennych z terenu Sadownego. Od 1986 roku w organizowaniu imprez towarzyszących działalności Muzeum zaszły pewne zmiany…

2015.11.03.12W 1986 roku z inicjatywy Bogusława Kicia utworzono Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sadowieńskiej, w skład którego weszli przeważnie miejscowi nauczyciele. Jednym ze statutowych zadań Stowarzyszenia było pomaganie w promowaniu, planowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno – wychowawczej Muzeum. Ponadto w Statucie zapisano także podejmowanie różnorakich działań na rzecz aktywizacji życia kulturalnego środowiska sadowieńskiego.

2015.11.03.13Od tego też czasu Towarzystwo wspierało działalność Muzeum i samego kustosza, który promował je poprzez udział w ogólnopolskich konkursach, informowanie w mediach o istnieniu i zakresie działalności Muzeum. Dorobek tej placówki przedstawiany był też na wizji – w programach telewizyjnych TVP i WOT.

2015.11.03.14Dzięki sadowieńskiemu Towarzystwu działalność Muzeum była rozpowszechniana, a mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w imprezach towarzyszących – turniejach, rajdach, festynach, sesjach popularno – naukowych, plenerach i innych.

2015.11.03.15Za wszelką cenę starano się utrzymać działalność na odpowiednim poziomie, jednak kolejne lata – dziewięćdziesiąte – nie sprzyjały prowadzeniu ożywionej działalności kulturalno – oświatowej, malała oferta imprez kulturalnych na terenie gminy i zmniejszała się liczba zwiedzających Muzeum Ziemi Sadowieńskiej.

2015.11.03.16Bogusław Kić rolę opiekuna i kustosza placówki pełnił od chwili utworzenia Izby Pamięci Narodowej do roku 1990, po czym funkcję tę przejął na okres sześciu lat p. Leszek Sówka, a po nim p. Adam Bala. Kolejnymi osobami, które zaznaczyły swój udział w opiece nad zbiorami eksponatów byli panowie: Wiesław Gąska i Mieczysław Dębkowski.

2015.11.03.17Przypomnijmy, że w 1999 roku Muzeum Ziemi Sadowieńskiej przejął oficjalnie sadowieński Samorząd. Od 2005 roku do dnia dzisiejszego funkcję kustosza Muzeum pełni p. Janusz Urbankowski, a Muzeum jest odrębną placówką kulturalną.

2015.11.03.18Dzisiejsze czasy Muzeum Ziemi Sadowieńskiej są ściśle związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, w którego siedzibie zlokalizowano Muzealną Izbę Edukacji Etnograficznej ze stałymi ekspozycjami prezentującymi rozwój techniki (sprzętu muzycznego, fotografii), trofea myśliwskie oraz przetwórstwo lnu i efekty lokalnych wykopalisk. Tu odbywają się też cykliczne zajęcia dla uczniów miejscowych szkół oraz wycieczek przemierzających tereny nadbużańskie.

2015.11.03.19Pozostałe eksponaty, przeniesione z Izby Pamięci Narodowej oraz gromadzone latami przez założyciela Muzeum i innych pasjonatów, dokumentujące życie i wytwory lokalnej społeczności od zarania jej dziejów, znajdują się w głównej siedzibie Muzeum. Obecnie znajduje się ona na terenie szkolnym przy ul. Kościuszki, gromadząc skrzętnie militaria oraz eksponaty z zakresu kultury, sztuki, oświaty, gospodarstwa i przemysłu domowego, rzemiosła, bartnictwa, łowiectwa, rybołówstwa… itp., itd.

2015.11.03.20Zgodnie z zamierzeniami samego twórcy Muzeum, eksponaty są ogólnodostępne, a wstęp do Muzeum bezpłatny. Są też chętni do ich oglądania oraz zgłębiania wiedzy o historii regionu sadowieńskiego.

2015.11.03.21Nieoceniona jest tu oczywiście rola pasjonata, społecznika i kustosza – Bogusława Kicia, który udowodnił swoim działaniem, że jest możliwe uchronienie historii regionu od zapomnienia, jednocześnie mobilizując do działań w tym zakresie miejscową społeczność.

2015.11.03.22Mamy nadzieję, że ta postać pozostanie na stałe w pamięci naszych mieszkańców. Stąd inicjatywa grupy osób mająca na celu nadanie imienia Muzeum Ziemi Sadowieńskiej – potwierdzona 28 września 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Sadowne o treści: „Nadaje się Muzeum Ziemi Sadowieńskiej przy ul. Kościuszki 74 w Sadownem, nazwę – Muzeum Ziemi Sadowieńskiej im. Bogusława Kicia”.

????????A sama uroczystość nadania imienia? 11 listopada br. – wkrótce być może podamy Państwu szczegóły, gdy zostaną oficjalnie ogłoszone. Już teraz zapraszamy Państwa w imieniu organizatorów na tę uroczystość oraz do zwiedzania Muzeum.

Tekst/foto: Sławomir Chyliński

Źródło:  „Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w latach 1973 – 1998”, Jolanta Kuziak – praca magisterska WSRP Siedlce, Siedlce 1999