Galeria

Strona Info Sadowne przy publikacji artykułów korzysta również z zewnętrznej galerii Google. Prezentujemy w niej zdjęcia przedstawiające ciekawe i warte obejrzenia zakątki naszej gminy. Publikujemy tu także relacje z imprez odbywających się na terenie gminy Sadowne, zachowując zasady zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych i wydając wcześniej komunikat dla uczestników imprezy o treści:

KOMUNIKAT ORGANIZATORA IMPREZY

Organizator dzisiejszej imprezy podjął decyzję, że jej przebieg zostanie utrwalony za pomocą fotografii dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy będzie utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli: 

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1),

– Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

– Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).

W związku z powyższym informujemy, że wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Imprezy zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora i osoby z nim współpracujące swojego wizerunku, utrwalonego na terenie tej Imprezy w formie fotografii.

Czynność dokumentowania przebiegu Imprezy, w ramach współpracy, zlecona została przez Organizatora Portalowi INFO SADOWNE, a wykonane fotografie zostaną umieszczone na stronie internetowej www.info.sadowne.pl. Będą one zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywane i udostępnione internautom do czasu funkcjonowania tej strony internetowej. Nie przewiduje się przekazania żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informujemy, iż zgodnie z ww. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego każdy Uczestnik imprezy, którego wizerunek utrwalono i umieszczono na podanych stronach internetowych, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik imprezy ma również prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody na utrwalenie i udostępnianie swojego wizerunku. O cofnięciu takiej zgody należy poinformować za pomocą poczty elektronicznej administratora zgromadzonych danych – adres e-mail: info.sadowne@wp.pl, wskazując nazwę albumu fotograficznego i numer problematycznego zdjęcia. Zgodnie z przepisami, po weryfikacji danych, zdjęcie to zostanie usunięte.

Informujemy również, iż dalsza obecność na terenie tej Imprezy – po ogłoszeniu niniejszego Komunikatu, będzie równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Państwa na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na podanych wcześniej stronach internetowych.

W Galerii publikowane są też fotografie przesłane przez internautów – przesłanie zdjęć jest równoznaczne z tym, że ich autor zapoznał się z ww. przepisami o ochronie danych osobowych i stosuje się do nich, a także z wyrażeniem zgody na ich publikację oraz brakiem jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich (więcej – również na temat ochrony danych osobowych – na podstronie „Regulamin”). Zdjęcia będą publikowane w Galerii – oczywiście bezpłatnie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.