5 minut o…

5 minut o…

5 minut o…

…kosztach odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

5 minut o… wyborach samorządowych

5 minut o… wyborach samorządowych

Drodzy mieszkańcy Gminy Sadowne,

5 minut o…

5 minut o…

…mijającym roku 2017.

5 minut o…

5 minut o…

…o zmianie nazwy ulicy Czesława Wycecha w Sadownem.

5 minut o…

5 minut o…

…Szanownym Jubilacie Info Sadowne.

5 minut o…

5 minut o…

…Ochotniczej Straży Pożarnej.

5 minut o…

5 minut o…

…Pomniku Tadeusza Kościuszki.