5 minut o…

…Ochotniczej Straży Pożarnej.

Witam Państwa!

W ostatnim roku dosyć często słyszeliście o jednostkach OSP naszej Gminy, a to nie tylko za sprawą ich pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa podczas akcji pożarniczych, kiedy starają się ochronić nasz dobytek, ale również dlatego, że w ostatnim roku odbyło się kilka ważnych wydarzeń dotyczących naszych jednostek OSP.

Obecnie w Gminie Sadowne znajduje się 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Najmłodszą jest OSP Zieleniec. Mimo, że jest to najmłodsza jednostka, to podczas tegorocznych gminnych zawodów sportowo-pożarniczych zdeklasowała rywali i zajęła pierwsze miejsce, a następnie reprezentowała naszą gminę na zawodach powiatowych, na których zajęła 7 miejsce. Gmina od lat dofinansowuje jednostki z terenu, stara się sprostać zapotrzebowaniu na sprzęt, współorganizuje gminne zawody sportowo-pożarnicze, dofinansowuje różnego typu inicjatywy straży, wynagradza strażaków za przepracowane godziny na akcjach pożarniczych, a także wysyła strażaków na różnego typu szkolenia. W tym roku strażacy uczestniczyli w dwóch szkoleniach: szkoleniu podstawowym i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednak rok 2017 jest rekordowy jeśli chodzi o wydatki na jednostki OSP, a to za sprawą zakupu nowego samochodu dla OSP Sadowne.

Pamiętacie, jak dwa lata temu obiecałem, że dokonamy zakupu nowego samochodu dla OSP Sadowne? Dziś, po dwóch latach ogromnej pracy i pozyskaniu środków z zewnątrz mogę z radością powiedzieć: „Udało się, dotrzymałem słowa”. Od 29 września samochód pożarniczy Renault z pełnym wyposażeniem w najwyższym standardzie jest już u nas. Wartość inwestycji 809340 zł.  Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa dzięki wsparciu innych instytucji, od których otrzymaliśmy dofinansowanie: Urzędu Marszałkowskiego – 100 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 291 362 zł, KSRG – 150 000 zł. Dziękuję za Waszą pomoc!

22 października nastąpi jego uroczyste poświęcenie i przekazanie jednostce do pracy, na co już dziś w imieniu straży i swoim serdecznie zapraszam.

Ale nie samą pracą żyją strażacy… Towarzyszą nam także w wielu uroczystościach, jak np. Obchody Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, czy innych wydarzeniach na naszym terenie. Jednostki OSP współpracują również ze szkołami. W okresie wiosennym możemy zauważyć liczne wycieczki uczniów w stronę strażnic. Uczniowie chętnie oglądają wyposażenie jednostek, a atrakcja, jaką jest możliwość wejścia do samochodu strażackiego, wywołuje uśmiech na ich twarzach.

W tym roku uroczystości było znacznie więcej. Pod koniec kwietnia wspólnie świętowaliśmy Dzień Strażaka. W tym roku połączyliśmy to święto z uroczystością nadania Sztandaru OSP Sokółka, która po 12 latach istnienia, swoim zaangażowaniem w prace na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców bardzo sobie na ten sztandar zasłużyła.  Kolejną uroczystością było 70-lecie powstania OSP Zalesie, które obchodziliśmy 30 lipca. Obchody poprzedziła msza polowa przy kaplicy w Zarzetce, a następnie przemarsz na plac przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grabinach na dalszą część uroczystości.

Jak widzicie, Strażacy bardzo chętnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, nie tylko poprzez akcje pożarnicze, ale również uroczystości patriotyczne i wydarzenia kulturalne. Dlatego wsparcie Gminy jest bardzo ważne. To my wszyscy, dzięki wspieraniu strażaków nie tylko bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale również dzięki funduszowi sołeckiemu, na który to Wy macie wpływ, przyczyniamy się do tego, że naszym druhom pracuje się lepiej.  Dbajmy o nasze jednostki, bo warto.

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran