Sadowne – historie nieznane

Zdrowie duszy narodu…

Zdrowie duszy narodu…

Od niedawna Sadowne może się poszczycić nową stroną grupy historycznej, która podjęła nie lada wyzwanie

Sadowne – historie nieznane

Sadowne – historie nieznane

To nazwa nowej strony utworzonej przez miłośników historii gminy Sadowne. Strona ta poświęcona jest publikowaniu informacji o dawnych dziejach gminy Sadowne, a także przywrócenie pamięci dóbr Rażny i Kołodziąż.

Dzieje Gminy Sadowne…

Dzieje Gminy Sadowne…

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” – Jan Paweł II.