Dzieje Gminy Sadowne…

Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości– Jan Paweł II.

26 lutego 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem doszło do spotkania lokalnych historyków, działaczy społecznych i osób interesujących się dziejami naszej okolicy.

Na spotkanie przybyli:

– proboszcz parafii Sadowne ks. Antoni Kunicki,

– Ewa Piórkowska – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne,

– Beata Kostecka, Ireneusz Węgrzyn, Tomasz Gałązka, Sylwia Gałązka – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica,

– Sławomir Akonom , Krzysztof Parys – lokalni historycy,

– Krzysztof Kądziela, Emil Filipiak, Grażyna Frączek – sympatycy Ziemi Sadowieńskiej.

Celem, jaki przyświecał temu spotkaniu, było wypracowanie założeń do publikacji, która na nowo zebrałaby historię Gminy Sadowne, a tam, gdzie występowały do tej pory nieścisłości, wyjaśnienie ich i zapisanie w należytym porządku. Praca ta ma objąć historię naszej gminy od czasów najdawniejszych do wybuchu II Wojny Światowej.

Mamy nadzieję, że książka ta przyczyni się do godnego upamiętnienia zbliżających się rocznic wydarzeń naszej gminy takich, jak: 500-lecie erygowania Parafii (1524 r.), 600-lecie lokacji miasta Rażny (1425r.) czy 160-lecie wybuchu Powstania Styczniowego.

Ramy czasowe i szczegóły tworzenia tego dzieła zostaną ustalone na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się za miesiąc. Zachęcamy wszystkie osoby posiadające chęci i zapał do włączenia się w powstanie tego dzieła oraz o zbieranie i dostarczanie pamiątek w postaci listów, aktów, zdjęć, map czy historii słownych do Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem. Wszystkie materiały zostaną opisane, a w pozycji książkowej wymienieni zostaną ich darczyńcy.

Prosimy o dostarczanie nawet z pozoru mało ważnych materiałów historycznych. Zostaną one utrwalone cyfrowo i wykorzystane do prac w innych projektach. Dodatkowo wszystkie dokumenty zebrane w tym okresie zostaną wydane, jako zbiór luźnych dokumentów z krótkim opisem i danymi darczyńcy.

Stwórzmy wspólnie coś wielkiego dla kolejnych pokoleń  i ocalmy od zapomnienia naszą historię.

Tekst: Emil Filipiak