„Niedokończona historia” już jest!

2016.01.15.30Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe zakończyło realizację projektu pt.: „Niedokończona historia”.

2016.01.15.21Tytuł projektu to zarazem tytuł książki, która ukazała się w grudniu 2015 roku. Celem głównym projektu była popularyzacja kultury i historii Sadownego oraz wybitnych postaci związanych z naszą miejscowością.

2016.01.15.25Kulminacyjnym wydarzeniem w projekcie było wydanie publikacji z materiałami z Jubileuszowej Sesji Popularno – Naukowej zorganizowanej z okazji 500-lecia Sadownego. Publikacji towarzyszyła impreza promocyjna.

2016.01.15.292016.01.15.24Młodzież z ZSP w Sadownem wystąpiła z programem patriotycznym, przygotowana została również  wystawa o bohaterach publikacji.

Książka pt.: „Niedokończona historia” zawiera historyczne i biograficzne spojrzenie na 500 – letnią historię Sadownego.  Autorami publikacji są wybitni znawcy historii i kultury regionu:  ks. dr Zenon Czumaj, red. Bartosz Wieliński (wnuk Bolesława Szabelskiego), ks. prof. Paweł Retel – Andrianik, dr Piotr Kondraciuk, dr Rafał Dmowski, ks. dr Zbigniew Sobolewski, Barbara Szczęsna – Remisz.

2016.01.15.23

2016.01.15.26Bohaterowie publikacji i wystawy to: bł. ks. Edward Grzymała, Zamoyscy i ich Ordynacja, Bolesław Szabelski,  mieszkańcy Sadownego ratujący Żydów w czasie II wojny światowej i wiele innych postaci. To oni tworzyli kulturę i historię Sadownego i okolic.

2016.01.15.28Książka trafi do lokalnych bibliotek szkolnych i instytucji samorządowych, gdzie będzie dostępna dla szerokiego kręgu zainteresowanych osób. W ten sposób istotne dla mieszkańców wspomnienia, dokumenty, zdjęcia zostały utrwalone i przekazane kolejnym pokoleniom.

Tekst  i fot. Marek Renik

Publikacja „Niedokończona historia” ukazała się staraniem

Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Działam,

ze środków Gminy Sadowne i  Powiatu Węgrowskiego oraz Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez LGD „Równiny Wołomińskiej”

2016.01.15.22

dzialam