Dzień Myśli Braterskiej

2016.02.22.32– święto harcerzy.

22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej. Śmiało można powiedzieć „Dzień Harcerza” lub „Dzień Skauta”.  Święto obchodzone w rocznicę urodzin sir Roberta Baden-Powella (22 lutego 1857) oraz jego małżonki Olave Baden-Powell (22 lutego 1889), założycieli skautingu.

Dzień ten nazywany jest również „dniem przyjaźni” – w nawiązaniu do jednego z punktów harcerskiego prawa: „Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”. W tym dniu w sposób szczególny odczuwa się braterską więź pomiędzy harcerzami, ale również w sposób szczególny patrzy się na osoby spoza harcerskiego kręgu, szukając tych, dla których blask harcerskiego ogniska może okazać się dobrą alternatywą dla codzienności.

Z lekkim wyprzedzeniem, 20 lutego Dzień Myśli Braterskiej świętowali harcerze z Hufca ZHP Doliny Liwca im. hm Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie. Po raz pierwszy w tym wyjątkowym święcie mieli okazję uczestniczyć harcerze 123 DH „Włóczykije w Sadownem”. Dla nas to szczególne doświadczenie…zbieramy pierwsze szlify harcerskiego życia.

Obchody rozpoczęły się od biegu patrolowego, zorganizowanego po Węgrowie. Harcerze, którzy przybyli na obchody, podzieleni na patrole, musieli zmierzyć się z szeregiem zadań przygotowanych przez organizatorów. A w ręku tylko mapa. Pierwszym sprawdzianem był więc test na znajomość topografii miasta i umiejętności korzystania z mapy.  Poza tym w trakcie biegu trzeba było wykazać się znajomością alfabetu Morse’a, umiejętnością strzelania z dmuchawki, rzutu toporkiem do celu, wiązania węzłów, wiedzą na temat harcerstwa, a nawet umiejętnością  przygotowania szybkiego placka. Nasze patrole co prawda nie zostały sklasyfikowane na podium rywalizacji, ale przecież przede wszystkim liczy się dobra zabawa.

Po biegu terenowym zasłużony obiad, a po obiedzie oficjalna część spotkania: otwarcie wystawy prezentującej dorobek poszczególnych drużyn Hufca oraz pięcioletniej działalności ogólnohufcowej.

Dzień Myśli Braterskiej zakończyło świecowisko z gawędą o braterskiej przyjaźni, wspólnym śpiewem i harcami oraz życzeniami dalszej, owocnej harcerskiej służby.

Wystawa prezentująca dorobek Hufca (na której nożna również obejrzeć plakat przedstawiający krótki, ale owocny, dorobek naszej drużyny) zlokalizowana jest w Domu Gdańskim (siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej) w Węgrowie. Zapraszamy każdego, kto będzie w okolicy i będzie dysponował wolną chwilą do przyjrzenia się działaniom naszego środowiska harcerskiego.

Marcin Ilczuk

Zdjęcia w galerii Google>>>