Czym jest cholesterol?

2016.04.06.10Cholesterol jest tłuszczowym związkiem chemicznym, niezbędnym do życia.

Bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D. Jest składnikiem błon komórkowych i jest niezbędny do prawidłowego rozwoju każdego człowieka. Częściowo powstaje w samym organizmie, przede wszystkim w wątrobie, a częściowo pochodzi z pożywienia. Na jego stężenie ma wpływ dieta, aktywność fizyczna, jak również wiek, płeć, czynniki genetyczne.

AT1Rozróżniamy cholesterol całkowity, cholesterol frakcji LDL i cholesterol frakcji HDL.

Cholesterol LDL („ZŁY”)

Cholesterol LDL przenosi cholesterol z wątroby do komórek. W przypadku, gdy w organizmie znajduje się więcej cholesterolu niż potrzebują komórki, zaczyna on gromadzić się w ścianie tętnic powodując zmiany miażdżycowe i w efekcie prowadzi to do powstania miażdżycy i chorób sercowo – naczyniowych.

Cholesterol HDL („DOBRY”)

Cholesterol frakcji HDL ma działanie odwrotne do LDL. Cholesterol HDL przenosi nadmiar cholesterolu do wątroby, gdzie ulega przemianie w kwasy żółciowe, a następnie wydzielany jest do jelit. Wysoki poziom HDL we krwi jest korzystny, gdyż zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia.

Trójglicerydy

Zawarte są głównie we frakcji VLDL. Wywierają niekorzystny wpływ na choroby układu sercowo – naczyniowego. Wysokie stężenie trójglicerydów obserwuje się u osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów. Duży wpływ na stężenie trójglicerydów ma również dieta.

Skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych powoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca i zgonu z przyczyn sercowo – naczyniowych. U chorych po zawale serca obniżenie wysokiego stężenia cholesterolu zmniejsza ryzyko powtórnego zawału.

Wartości cholesterolu i trójglicerydów w prewencji pierwotnej chorób sercowo – naczyniowych zalecane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne:

Cholesterol całkowity – <190mg/dl (5 mmol/l)

Cholesterol LDL – <115 mg/dl (3 mmol/l)

Cholesterol HDL – dla mężczyzn >40 mg/dl (1,0 mmol/l), dla kobiet >46 mg/dl (1,2 mmol/l)

Trójglicerydy – <150 mg/dl (1,7 mmol/l)

Wartości cholesterolu i trójglicerydów w prewencji wtórnej dla osób z chorobą wieńcową i cukrzycą zalecane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne:

Cholesterol całkowity – <175 mg/dl (4,5 mmol/l)

Cholesterol LDL – <100 mg/dl (70 mg/dl) (2,5 mmol/l)/(2 mmol/l)

Cholesterol HDL – dla mężczyzn >40 mg/dl (1,0 mmol/l), dla kobiet >46 mg/dl (1,2 mmol/l)

Trójglicerydy – <150 mg/dl (1,7 mmol/l)

O zasadach diety dla osób z zaburzeniami lipidowymi już wkrótce.

Agata Tabor – pielęgniarka szkolna

Na podstawie: www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl