KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI W SADOWNEM

2016.05.30.2Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować

– to hasło akademii, która odbyła się 28 maja 2016 w Sadownem w 35 rocznicę śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach uroczystości odsłonięcia pomnika Prymasa w Sadownem. Program artystyczny był ostatnią częścią uroczystości parafialnych. Został przygotowany przez młodzież z liceum ogólnokształcącego oraz technikum gastronomicznego z ZSP w Sadownem. Obecni goście mieli możliwość usłyszeć Dekalog Społecznej Krucjaty Miłości ułożony i propagowany przez Kardynała Wyszyńskiego. W pięknych wierszach, brawurowo wyśpiewanych piosenkach oraz radosnych tańcach młodzież uczciła pamięć naszego wielkiego Rodaka. Po zakończeniu uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni przez Księdza Proboszcza Stanisława Wojciechowskiego na obiad, przygotowany przez uczniów z Technikum Gastronomicznego w Sadownem. Wyśmienite dania, pięknie podane przystawki i desery dopełniły i zakończyły wyjątkowe święto parafialne.

2016.05.30.3Kardynał Wyszyński zawsze pragnął, aby ludzie podejmowali walkę z otaczającym złem poprzez przemianę samych siebie. Program Społecznej Krucjaty Miłości Prymasa Tysiąclecia był prosty, nie pozostawał w sferze ogólników, lecz dawał możliwość działania każdemu człowiekowi, według jego możliwości. W czasach Kardynała Wyszyńskiego, w PRL większość dziedzin życia była kontrolowana przez państwo komunistyczne i nie było możliwości rozpowszechnienia listu pasterskiego z 1967 r. zawierającego wskazania dla wiernych. Prymas ujął więc swoje myśli w 10 zdań, które łatwo było przekazać dalej – założenia KRUCJATY MIŁOŚCI. Mimo, że od tego momentu minęło ponad 49 lat, wezwanie do bezwzględnego szanowania drugiego człowieka i posłuszeństwa przykazaniu miłości jest nadal aktualne, może nawet bardziej niż kiedykolwiek.

SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

                                             Kard. Stefan Wyszyński

TEKST/FOTO M. Renik