Spotkanie z mieszkańcami

2016-12-18-1118 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się spotkanie Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana z mieszkańcami.

Pomysł spotkania zrodził się już wcześniej, a jego pomysłodawcą był p. Waldemar Cyran, który w tym miesiącu obchodził drugą rocznicę wyboru i objęcia stanowiska Wójta Gminy.

Jak sam ciągle powtarza, jego ideą i marzeniem jest współdziałanie z mieszkańcami w szerokim spektrum zadań realizowanych przez Naszą Gminę, a współdziałanie to powinno polegać na informowaniu społeczeństwa o zrealizowanych zadaniach oraz planach na przyszłość. Zamierzenia natomiast winny być akceptowane przez zainteresowanych – czyli w tym przypadku mieszkańców Gminy.

Niedzielne spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Znaczna liczba jego uczestników wskazuje, iż nasi mieszkańcy są „głodni” informacji o swojej Gminie, a także kontaktów ze swoimi władzami zwłaszcza, gdy mogą akceptować w pełni ich działalność i zamierzenia. Sala GOK z ledwością pomieściła chętnych tego kontaktu i wniosek z tego, że może czas pomyśleć też (już nie w przyszłym roku czy następnym, ale w kolejnej kadencji) o nowej inwestycji – Sali do tego rodzaju zgromadzeń. Oprócz mieszkańców Gminy, w tym przedstawicieli Rady Gminy, sołectw, wszystkich instytucji i Ochotniczej Straży Pożarnej, tak ważne spotkanie zaszczyciły swoją obecnością przedstawicielki najwyższych w naszym województwie władz: p. Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i p. Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

P. Wójt, zwracając się do przybyłych i dziękując za dwuletnią współpracę, przypomniał początki swojej kadencji oraz główne hasło kampanii wyborczej, które towarzyszy mu w dalszych działaniach – już na stanowisku Wójta: „Szacunek do ludzi, wiary i tradycji w nowoczesnej Gminie”. W tej tonacji dało się też słyszeć kontynuację wypowiedzi naszego Włodarza, który – podpierając się prezentacją multimedialną – opowiedział o finansach, planach i wykonaniu budżetu, wydatkach, wykonanych inwestycjach i tworzeniu wizerunku Gminy oraz zamierzeniach na pozostały okres swojej kadencji.

Podsumowanie dwuletniej kadencji Wójta Gminy, po wysłuchaniu sprawozdania, spotkało się z akceptacją słuchaczy i zaproszonych gości. Faktem jest, że w Naszej Gminie są zauważalne istotne zmiany na plus, do których doszło właśnie w ciągu dwóch ostatnich lat, a wiele jeszcze może się zmienić – są dobre i ciekawe pomysły, nowy budżet przewiduje dalsze inwestycje, są też plany dalekosiężne. I dobrze, bo każda nowa inwestycja pozostawi „coś” dla nas i dla przyszłych pokoleń. Nie sposób tu wymieniać wszystkich zmian, które już nastały, a także cyferek z nimi związanych – może zobrazują to pokrótce i przypomną (nie wszystkie, ale ważniejsze wydarzenia z kadencji p. Wójta) zdjęcia przedstawiające część prezentacji multimedialnej. Zapraszam do oglądania!

A spotkanie? Zakończyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze, życzeniami od wszystkich i dla wszystkich z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński