ERASMUS+ podsumowanie

3 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem podsumowano kilkudniową wizytę zagranicznych uczestników projektu ERASMUS+ pt. „Gates and Keys”.

49. gości ze szkół partnerskich w Anglii, Danii, Węgier, Niemiec, Turcji i Włoch przebywało w Sadownem od niedzieli 29 stycznia, a teraz nadszedł czas podsumowań.

Przypomnimy tylko, że ZSP w Sadownem jest jedną z niewielu szkół na Mazowszu, która realizuje wymianę młodzieży w ramach ERASMUS+ i przystąpił do tego projektu 1 września 2015 roku. Tematem przewodnim projektu są „Gates and Keys”, czyli „Klucze i Bramy”, a koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Hanna Łojek – nauczyciel języka angielskiego ZSP w Sadownem.

Podsumowanie projektu to oczywiście spotkanie uczestników projektu, zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. pp. Marek Renik, Waldemar Cyran, Ewa Piórkowska, ale też uczniów miejscowych szkół, wśród których znajdzie się zapewne niejeden uczestnik programów, które uruchomione zostaną w Sadownem w przyszłości. Podsumowanie to również część artystyczna z oprawą muzyczną i występem oraz prezentacją znanych polskich tańców przez członków przyszkolnego koła tanecznego, które prowadzi p. Mirosława Renik.

Ale podsumowanie, to głównie opis kilkudniowego pobytu gości na Naszej Ziemi, które swoimi słowami przedstawił główny organizator przedsięwzięcia p. Sławomir Ryszawa – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. Zacytujmy te słowa:

„ Szanowni Państwo. Droga młodzieży.

Pragnę gorąco i serdecznie powitać w gościnnych progach naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem na gali podsumowującej projekt Erasmus+, który to realizuje nasza szkoła. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to dla naszej szkoły ogromne wyróżnienie, że wspólnie z partnerskimi szkołami z Turcji, Włoch, Węgier, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii możemy realizować projekt, który łączy nasze kultury narodowe, ukazuje ich piękno, pozwala młodym ludziom poszerzać swoją wiedzę i stwarza nowe możliwości na wspólne tworzenie naszej przyszłości. Myślę, że te kilka dni spędzonych tu w naszej szkole, na naszej sadowieńskiej ziemi, w przyszłości zaowocuje dobrą współpracą między naszymi partnerskimi szkołami. Przez te kilka dni chcieliśmy pokazać to, co dla nas tu mieszkających jest najważniejsze i najcenniejsze. Pokazaliśmy piękno naszej Gminy Sadowne, zwiedziliśmy neogotycki kościół parafialny, ukazaliśmy piękno całego powiatu węgrowskiego podczas odwiedzin w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, zaprosiliśmy do zwiedzania Zamku w Liwie i Bazyliki w Węgrowie oraz wspólnie zwiedzaliśmy Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Zaprosiliśmy Was, drodzy goście, do zwiedzania stolicy Polski – Warszawy, a tam zaprosiliśmy do zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, pięknej Starówki i Łazienek. Wiele czasu spędziliśmy też w murach tej szkoły, która w tym mijającym tygodniu stała się dla Was miejscem spotkań i wspólnej projektowej pracy. W tym czasie udało się zrealizować zaplanowane w projekcie Erasmus+ zajęcia i warsztaty, wśród których odbyły się zajęcia łączące wielokulturowość naszych narodów, odbyły się warsztaty ceramiczne, teatralne, ale chyba najbardziej integrowały warsztaty taneczne, na których to młodzież wszystkich szkół tańczyła tańce charakterystyczne dla poszczególnych krajów. W dniu dzisiejszym odbędą się jeszcze warsztaty kulinarne, gdzie nasi goście będą lepić pierogi i wspólnie z naszymi uczniami przygotowywać polskie posiłki. Chcielibyśmy pokazać Wam drodzy goście wiele więcej, ale ogranicza nas czas Waszego pobytu.

Myślę, że ten wspólnie spędzony tydzień dobrej, międzynarodowej współpracy w ramach projektu Erasmus+, pozytywnie wpłynie na rozwój każdej szkoły uczestniczącej w tym projekcie oraz całej społeczności Sadownego, a czas poświęcony na przygotowanie i realizację tego projektu zaowocuje rozwojem intelektualnym uczestników.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować naszym zagranicznym gościom za wspólną, dobrą współpracę oraz przeprosić za niedociągnięcia – jeżeli coś nie spełniło Państwa oczekiwań, może nasza nieduża szkoła, a może zimowa pogoda. Jednakże wszystkim uczestnikom projektu Erasmus+, a szczególnie naszym zagranicznym gościom, życzę wspaniałych wspomnień z naszego spotkania oraz bezpiecznego powrotu do swoich domów.

Wszystkiego dobrego.”

I to by było na tyle. Aha, jeszcze warsztaty kulinarne, które obiecano przeprowadzić i nauczyć zagranicznych gości „lepienia pierogów”. Oczywiście odbyły się, była też próba smakowa powstałych specjałów – pozytywna. Teraz zostaną już tylko pożegnania, rozstania… i wyjazdy do dalekich, ale jakże już teraz nam bliskich krajów. Do zobaczenia!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński