Zespół Śpiewaczy SADOWIANKI 2015 r.

Wiele dawnych zwyczajów, obrzędów i praktyk wraz z upływem czasu ulega zapomnieniu. Chociaż nadal nasze charaktery kształtują dziadkowie i ojcowie, to jednak obyczajowość jest już nieco inna.

Inaczej pojmujemy życie, mniej jest sąsiedzkiej wspólnoty, która dawniej na wsi tworzyła swoistą atmosferę. Niestety zanikają też kultywowane dotychczas tradycje.

Większość pieśni ludowych pochodzi z XVIII wieku z okresu o wzmożonym zainteresowaniu ludowością i tradycją. Na szczęście w każdym zakątku kuli ziemskiej, w przeszłości i w czasach najnowszych, ludziom potrzebne są obrzędy, ceremonie i związane z nimi wspólnie przeżywane emocje. Potrzebny jest wypoczynek, radość i zabawa. Dlatego bardzo dużą rolę w naszym życiu odgrywają piosenki ludowe i biesiadne. Nasz zespół śpiewa je wszędzie zachęca do wspólnego śpiewania, podczas różnych okazji, jakie dostarcza nam życie. Cieszymy się bardzo, bo przecież tradycja, to bogactwo, wspaniali ludzie i stworzona przez nich kultura.

Rok 2015 dla SADOWIANEK rozpoczął się bardzo pracowicie.

W styczniu i w lutym dwa razy w tygodniu odbywały się próby zespołu pod okiem muzyka p. Borysa Wiktora Nosarzewskiego. Zadaniem specjalisty było przygotowanie nas do nagrania płyty, która miała być realizacją projektu pt. ,,Nagranie i edycja płyty ludowego zespołu śpiewaczego SADOWIANKI” złożonego w 2014 roku do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej. Oczywiście tak się stało. Płyta jest już dostępna w sprzedaży w sadowieńskim GOK-u. Wspomnę również, że mamy nowego członka zespołu, którym jest młody, śpiewający i grający na akordeonie mężczyzna –p. Andrzej Budek.

SADOWNE

18 kwietnia 2015 roku zespół po nagraniu płyty wznowił swoją działalność udziałem w uroczystości uruchomienia sklepu BOMAR 2. Otwarcie sklepu miało miejsce w Sadownem.

Sklep jest marketem Grupy PSB – Mrówka, a jego właścicielem jest p. Tomasz Gajewski, który, na rozpoczęcie swojej działalności wspólnie z przedstawicielami PSB, przeciął tego dnia symboliczną wstęgę. Wyświęcenia nowego obiektu dokonał – ks. Tomasz Duszkiewicz.

Po oficjalnych przemówieniach, w tym włodarza naszej Gminy p. Waldemara Cyrana, pierwsi klienci mogli osobiście dokonać stosownych zakupów, a było, w czym wybierać.

Organizatorzy imprezy nie zapomnieli też o atrakcjach, w tym licytacjach atrakcyjnych akcesoriów i losowaniu nagród głównych dla klientów swojego sklepu. Dla dzieci przygotowano plac zabaw, dorosłych swoimi zapachami wabił grill a przedstawiciele firm handlowych kupującym udzielali fachowych porad.

Uroczyste otwarcie nowego sklepu w Sadownem spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności, nie tylko lokalnej.

Andrzej Olton, Andrzej Budek, Zbyszek Danaj, Krysia Wetoszka, Marysia Szymanik, Ania Chojecka, Jadzia Borowa, Basia Wróbel

Zdjęcia z otwarcia sklepu można obejrzeć na – infoSadowne.

Jak zawsze SADOWIANKI dziękują p. Sławomirowi Chylińskiemu, który nie szczędzi ciepłych słów uznania dla naszej działalności i zamieszcza zdjęcia z naszych występów.

Tym razem również czytamy: -,,Główną atrakcją sobotniego popołudnia był występ zespołu SADOWIANKI zaproszonego tu specjalnie przez właściciela marketu”.

Występ SADOWIANEK przed marketem BOMAR 2

SADOWNE

28 kwietnia 2015 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem odbyło się podsumowanie dwóch projektów realizowanych pod egidą LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Pierwszy projekt dotyczył nagrania płyty przez SADOWIANKI. Płyta zawiera wybrane utwory ludowe w wykonaniu naszego zespołu. Dodatkowym elementem tego projektu było wykonanie koszul i bluzek zawierających haft ludowy, stanowiących nieodzowny skład ubioru scenicznego zespołu.

Kierownik zespołu Krysia Wetoszka dokonała prezentacji jego członków, następnie odbył się krótki koncert przyjęty przez przybyłych gości z wielkim zainteresowaniem i aplauzem

 

Krysia Wetoszka, Ania Chojecka, Basia Wróbel, Bogusia Danaj, w drugim rzędzie Jadzia Borowa

 

Druga część folklorystycznego spotkania to prezentacja mieszkanek naszej Gminy, których sylwetki przedstawili realizatorzy Projektu „Kurpioskie! Fajoskie!”. Są to Panie: Barbara Stanisławczyk, Katarzyna Młynarczyk, Dorota Wiska, Agnieszka Narowska i Marta Karłowicz.

Projekt Atelier Szeski z Wyszkowa ukazuje różne dziedziny twórczości artystycznej 27 Pań, w tym również naszych Pań, mieszkanek gminy Sadowne.

Od 16 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem mieliśmy okazję oglądać wystawę, która na fotografiach ukazywała sylwetki bohaterek Projektu.

Dzisiaj natomiast, na żywo, nasze mieszkanki same prezentowały swoje prace i opowiadały o realizacji marzeń i planach na przyszłość.

O Projekcie opowiedzieli jego pomysłodawcy i realizatorzy p. Ewa Przybysz i p. Paweł Miszewski, którzy przybyli do Sadownego na podsumowanie Wystawy i Projektu

Finał imprezy – pytania, twórcza dyskusja, nowe plany, a także kawa, herbata i coś słodkiego…

SADOWNE

3 maja 2015 w Sadownem uroczyście obchodzono 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka.

Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka rozpoczęła msza św. w naszym kościele parafialnym, na której zgromadziły się poczty sztandarowe i flagowe szkół oraz gminnych jednostek OSP.

Ksiądz Tomasz Duszkiewicz przedstawił istotę i wagę uchwalonego pod koniec XVIII wieku aktu prawnego oraz sylwetkę Św. Floriana – Patrona Strażaków.

Msza zakończyła się uroczystą procesją wokół kościoła parafialnego i przemarszem do kamienia upamiętniającego 500-lecie powstania osady Sadowne, gdzie zostały złożone kwiaty.

Pan Wójt Waldemar Cyran w asyście Radnych Gminy Sadowne

Wszyscy zebrani słuchali przemówienia: Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana i kombatanta p. Kazimierza Książka

Dzieci ze szkół podstawowych w Grabinach i Sadownem wierszem i piosenką uczciły akt konstytucyjny.

Druga część uroczystości, wyłącznie związana już ze Świętem Strażaka, odbyła się na placu targowym przy Urzędzie Gminy Sadowne.

Po uroczystej zbiórce wszystkich Jednostek OSP, ich Komendant – p. Henryk Gałązka złożył raport włodarzowi Gminy, Wójtowi – p. Waldemarowi Cyranowi

W swoim przemówieniu p. Wójt podkreślił zasługi strażaków „ochotników” dla społeczności gminnej, przekazał im i ich rodzinom życzenia.

Z okazji tego Święta p. Wójt Waldemar Cyran został członkiem OSP i otrzymał legitymację z rąk przybyłej na uroczystość Członka Zarządu woj. Mazowieckiego –p. Elżbiety Lanc w asyście Komendantów: Gminnej i Sadowieńskiej OSP. Gratulujemy!

 

Na uroczystości zaśpiewały SADOWIANKI, które prezentując kilka wybranych utworów (oczywiście o tematyce strażackiej) ze swojego bogatego repertuaru również uświetniły tę uroczystość.

Andrzej Olton, Zbyszek Danaj, Andrzej Budek, Krysia Wetoszka, Ania Chojecka, Basia Wróbel

 

Strażacy natomiast przygotowali dla publiczności pokaz ratownictwa drogowego i medycznego polegającego na uwolnieniu z samochodu pasażera poszkodowanego w wypadku drogowym i udzieleniu mu pierwszej pomocy medycznej.

Popieramy piękne słowa p. Wójta  skierowane do mieszkańców naszej gminy, że obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka  przywołało pamięć o dokonaniach naszych przodków, udowodniło, że miłość do Ojczyzny, Wiary i Tradycji jest wciąż żywa i należy ją pielęgnować przy każdej okazji. Nasze środowisko, to nasza Mała Ojczyzna. Mała Ojczyzna to przeszłość i tradycja. Wszystko to, co się złożyło na jej obecny kształt. Mała Ojczyzna to teraźniejszość; wszystko to co sami u siebie wczoraj i dzisiaj tworzymy. Mała Ojczyzna to przyszłość, można ją zaplanować i wspólnie realizować plany.

Źródło: SADOWIANKI, Barbara Wróbel, Sadowne 2017 (kronika dostępna w zbiorach GOK Sadowne)