Lekcja muzealna

W sadowieńskim Muzeum można zobaczyć wiele ciekawych, już historycznych przedmiotów. Opowieści o nich, które snuje dzieciom p. Janusz Urbankowski, też są ciekawe.

Jak dobrze, iż obok sadowieńskich szkół zlokalizowano siedzibę Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. Lekcje o naszej historii, a zwłaszcza Regionu Sadowieńskiego, można utrwalić podczas wizyty w tym właśnie Muzeum.

Tym razem p. Janusza odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sadownem. Podczas lekcji muzealnej padało wiele nazw i haseł, które…gdzieś, kiedyś, może ktoś słyszał. Ale od wszelkich wyjaśnień i rozwinięcia zawiłego tematu jest tu, jak zwykle, p. Janusz Urbankowski – kustosz Muzeum.

Jaką nazwę ma urządzenie do ręcznego mielenia zboża, złożone z dwóch kamieni, jednego nad drugim, z których górny jest ruchomy względem dolnego? Jak nazywano pułapkę na ryby w kształcie cylindra, zrobioną z obręczy drewnianych i wikliny, a jaką nazwę nosiło narzędzie rolnicze wykonane w dawnych czasach z drewna i służące do spulchniania gleby, bez jej odwracania? Możemy zgadywać, ale dzieci już zapewne po tej lekcji znają właściwe nazwy i to ze szczegółowym opisem przedmiotów.

Tekst/foto: Sławek Chyliński