5 minut o…

…basenie kąpielowym w Sadownem.

Witam Państwa!

Swego czasu obiecałem Państwu, że za pośrednictwem dostępnego dla większości mediów, w tym Internetu, będę informował o ważnych wydarzeniach lub zamierzeniach inwestycyjnych Naszej Gminy. Przepraszam, ale w ostatnim czasie nadmiar obowiązków i działań wchodzących w zakres Urzędu Gminy nie pozwoliły mi na zachowanie systematyczności w tej dziedzinie. Jeszcze raz przepraszam i obiecuję… poprawę.

Tym razem chciałbym Państwu przekazać kilka zdań na temat sadowieńskiego odkrytego basenu kąpielowego, który jest letnią wizytówką miejscowości, a nawet całej Gminy Sadowne. Nie będą one zawierały zbyt optymistycznych informacji i wiem o tym bardzo dobrze. Otóż, ostatnie badania instytucji specjalistycznych wykazały, że nasz basen już się znacznie „wysłużył”, a jego struktura posiada uszkodzenia, które znacząco wpływają na jakość wody przeznaczonej do kąpieli. Z tego też względu nie wydano nam pozwolenia na uruchomienie tej pływalni w bieżącym roku.

Jak wszyscy wiedzą, baseny kąpielowe i wodne urządzenia rekreacyjne spełniają ważną rolę w promocji zdrowia ludzi, wywierając pozytywny wpływ na zdrowie ich użytkowników. Relaksacyjne właściwości kąpieli są coraz częściej wykorzystywane jako sposób wypoczynku i rekreacji. Dlatego woda w basenie kąpielowym musi być wolna od zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz chemicznych. Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, że w wodzie musi być dodatkowo stale obecny środek dezynfekcyjny w stężeniach działających szybko i skutecznie na mikroorganizmy, wnoszone przez osoby korzystające z kąpieli. Nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych prowadzą właściwe organy Inspekcji Sanitarnej na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016).

Nasz prawie pięćdziesięcioletni basen już się trochę „wysłużył” pomimo, iż każdego roku przed rozpoczęciem sezonu letniego wykonywano tam remonty. Ostatnie zimy, a zwłaszcza wahania temperatur, doprowadziły do naruszenia jego betonowej powłoki, która, choć w minimalnym stopniu, ale przestała bezpiecznie chronić wodę, którą napełnia się pływalnię, od zanieczyszczonej wody gruntowej. Struktura powłoki betonowej również zaczęła ulegać degradacji i wpływać na jakość wody.

Od wiosny bieżącego roku również prowadzone były prace remontowe basenu, przygotowywano go do otwarcia z początkiem miesiąca lipca. Zatrudniliśmy także ratownika i ustalony został harmonogram otwarcia basenu – wstępnie na miesiąc lipiec. Kilkakrotne badania wody, prowadzone przez SANEPiD, uniemożliwiły jednak realizację tych planów, gdyż zgodnie z obostrzonymi przepisami, o których mówiłem wcześniej, jakość mikrobiologiczna tej wody nie spełniała wszystkich warunków sanitarno – higienicznych. Informację taką otrzymałem tuż przed planowanym otwarciem basenu, dlatego też zostało ono odwołane. A przyczyna? Omówiłem ją na początku i zapewniam, że nie chodzi tu o jakość wody z naszego wodociągu, z którego napełniany jest basen kąpielowy, a jedyną przyczyną tej sytuacji są skutki półwiecznego użytkowania odkrytego betonowego obiektu.

A co dalej? – zapytacie na pewno Państwo. W bieżącym roku już niestety nie będziemy mogli skorzystać z kąpieli w naszym basenie. Zapewne Państwa pogląd na tę sprawę jest identyczny z moim – wszyscy chcemy, aby Sadowne nadal mogło pochwalić się sezonowym basenem kąpielowym, który jest jedyny w powiecie węgrowskim. Większość z nas, a w szczególności nasi najmłodsi, marzy o korzystaniu z bezpiecznych kąpieli wodnych podczas upalnych dni. Tak więc, postaramy się przystąpić do renowacji odkrytej pływalni. Koszt takich działań, oczywiście na miarę naszych możliwości i w celu doprowadzenia obiektu do stanu używalności, będzie znaczny i konieczne będzie wydzielenie stosownej kwoty z naszego, niezbyt bogatego budżetu. Myślę, że inwestycja ta, wymagająca też czasu, będzie cieszyła się Państwa poparciem. Takie są plany na dzień dzisiejszy.

Jeszcze raz przepraszam za wynikłe w sezonie letnim niedogodności. Życzę udanych i spokojnych wakacji. Pozdrawiam!

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne