„Sadowianki” otrzymały Nagrodę Marszałka Mazowsza

Do XVIII edycji Konkursu „Nagroda Marszałka Mazowsza” wpłynęły 103 zgłoszenia. Jury spośród nominowanych wyłoniło 10 laureatów, wśród których znalazł się Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”.

Prestiżowa nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest uhonorowaniem tych, którzy mają szczególne zasługi na rzecz promocji Mazowsza w kraju i na świecie, w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Gala wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek 6 listopada w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Zespołowi Śpiewaczemu „Sadowianki” nagrodę w postaci dyplomu, statuetki oraz 10 tys. złotych wręczył wicemarszałek Mazowsza Wiesław Raboszuk oraz Tomasz Kominek – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

Uroczystą Galę, w której wzięła udział delegacja Gminy Sadowne, prowadził Tomasz Kammel, a uświetniła ją swoim występem Alicja Węgorzewska.

A oto dziesiątka nagrodzonych laureatów: Bank Żywności w Ciechanowie, Towarzystwo Przyjaciół Płocka – Sekcja Żeglugi, Kurpiowski Zespół „Carniacy” z Czarni, Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”, Grażyna Barszczewska, Ewa Gęga – Osowska, Maria Siwiec, Lucyna Wasilewska z Michałowic, ks. Piotr Dróżdż z Cegłowa i Zespół Śpiewaczy „Sadowianki”.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Sławek Chyliński   

Foto: Karolina Klimek