Jak współcześnie być patriotą?

Uczyć się, wykonywać dobrze swoje obowiązki i prace, ale… z myślą o innych i naszym kraju. Tę dobrą radę usłyszały dzieciaki z sadowieńskiej Szkoły Podstawowej.

14 listopada również i Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem uroczystą akademią uczciła 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Także hymn, sztandar i lekcja historii, którą w ramach pogadanki poprowadziła p. Dyrektor Małgorzata Koroś, skupiając się okresie rozbiorowym i wysiłku narodu polskiego na rzecz odzyskania niepodległości i odbudowy na początku XX wieku naszego państwa. Padło też pytanie: Jak współcześnie być patriotą? Oczywiście uczniowie znali na nie odpowiedź i będą mieli też okazję włączenia się swoją postawą w całoroczne obchody 100-tnej rocznicy tego wydarzenia, które – jak poinformowała p. Dyrektor – postanowiono obchodzić również w naszej Gminie.

Część artystyczna, którą przygotowały wraz z uczniami Panie: Mariola Konik i Małgorzata Klimek, to montaż słowno-muzyczny o historii rozbiorów, walki niepodległościowej i tworzeniu podstaw nowej Rzeczypospolitej. Przedstawiony w tej formie duży fragment historii Narodu Polskiego zapewne na zawsze pozostanie słuchaczom w pamięci.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński