W ZSP ślubowali…

Każdego roku, w okolicach rocznicy urodzin Władysława Orkana – patrona sadowieńskiego Liceum, uczniowie klas pierwszych ZSP składają ślubowanie.

Przypomniał o tym na wstępie uroczystego spotkania Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem p. Sławomir Ryszawa. Pokrótce przytoczył też kilka faktów z życia patrona Liceum oraz historię sadowieńskiej szkoły średniej, a także osiągnięcia – w tym funkcjonującego tu już od kilku lat Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Ale głównym powodem spotkania, które odbyło się 28 listopada w Sali Gimnastycznej ZSP, było przyjęcie ślubowania od uczniów, którzy rozpoczęli naukę w miejscowych szkołach średnich z początkiem tego roku szkolnego. Uroczyście, bo w obecności aktualnych i byłych pedagogów szkoły oraz starszych kolegów, czterdziestu uczniów wypowiedziało „na sztandar” słowa przysięgi. Od tego momentu są już pełnoprawnymi członkami społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem. Obecni na uroczystości uczcili ten fakt głośnymi brawami.

Starsi koledzy przygotowali także niespodziankę – kilka uroczystych słów o szkole, trochę piosenek, a także turniej, w którym rywalizowały reprezentacje klas: I LO i I TG.

Pierwszakom gratulujemy i życzymy sukcesów – oczywiście w nauce.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński