Aktywność osób starszych

Sadowieński Klub Seniora rozpoczyna realizację projektu „Aktywny senior”. 24 maja odbyło się pierwsze spotkanie Klubu na temat tego zadania.

Jak informował wcześniej na swojej stronie Urząd Gminy Sadowne: Sadowieński Klub Seniora, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Zadanie nr 1: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych, otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 21 360 zł na realizację zadania „Aktywny senior”.

Głównym celem zadania publicznego jest umożliwienie osobom starszym udziału w zróżnicowanych formach działań oraz usług społecznych wspierających ich samodzielność i aktywność.
W ramach projektu zaplanowano:
– zajęcia sportowe dla osób starszych (aerobik, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające),
– cykl zajęć (spotkań tematycznych) dotyczących zdrowego odżywiania, chorób społecznych, bezpieczeństwa itp.,
– dwudniowy wyjazd integracyjny (Kazimierz Dolny, Nałęczów i Kozłówka),
– integracyjny piknik rodzinny.

O realizacji zaplanowanych działań w nowym projekcie dyskutowali członkowie Stowarzyszenia Sadowieński Klubu Seniora 24 maja na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem. Kierująca Stowarzyszeniem p. Grażyna Kądziela omówiła krok po kroku założenia programu i wynikające z niego zadania do realizacji. Wstępnie przyjęto wspólnie terminy kolejnych spotkań, ale też planowanych zajęć i działań integracyjnych, w tym wycieczek – zapowiedziano, że udział w nich będzie uzależniony od czynnego uczestnictwa danej osoby w innych zajęciach projektu.
Co najważniejsze w projekcie? Informujemy, iż odbiorcami zadania, uczestnikami projektu są seniorzy z terenu gminy Sadowne, członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora, ale też… inni chętni seniorzy – osoby w wieku 55+ (w sumie ok. 50 osób).

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkania sadowieńskich seniorów, które rozpoczynają się od popołudniowych, poniedziałkowych zajęć sportowych w Hali Sportowej przy Gimnazjum.

Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Wiechowska z Urzędu Gminy w Sadownem.

 

Tekst/foto: Sławek Chyliński