Wakacje i już!

– Nareszcie wakacje – dało się słyszeć na korytarzach sadowieńskiego kompleksu szkolnego.

Od samego rana 22 czerwca swoje uroczystości inaugurujące rok szkolny przeprowadzały: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sadownem – jako ostatni, uczniów na zasłużony wypoczynek wysłał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

W sali gimnastycznej, po raz ostatni w tym roku szkolnym, powitał uczniów i gości Dyrektor ZSP w Sadownem p. Sławomir Ryszawa. W swoim podsumowaniu rocznego okresu nauki podziękował uczniom za osiągnięte wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły nie tylko na gruncie lokalnym, ale też promujące placówkę na terenie kraju poprzez udział i zdobywanie czołowych miejsc w konkursach, zwodach czy turniejach. Przytoczone przykłady osiąganych wyników przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Szkoły Branżowej są naprawdę budujące.

Część oficjalna to również wyróżnienia indywidualne, które uczniowie otrzymali z ramienia Starostwa Powiatowego w Węgrowie, jak również od Dyrektora Szkoły oraz pedagogów nadzorujących poszczególne dziedziny działań prowadzonych w ZSP. Główne wyróżnienia to oczywiście wysoka średnia osiągana przez uczniów i tych nagrodzono w pierwszej kolejności, ale nie zapomniano o pozostałych, którzy byli finalistami konkursów, swoim zaangażowaniem wzmacniali działalność np. szkolnego zespołu tanecznego, szkolnego koła wolontariatu czy też czytelnictwa w swojej szkole.

Jak podkreślił p. Dyrektor Ryszawa, należy optymistycznie spojrzeć na dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, rok szkolny zakończono z wynikiem pozytywnym, a więc… spokojnie można rozpocząć wakacje. Tuż po rozdaniu świadectw w klasach, na korytarzach szkolnych dało się tylko słyszeć: Nareszcie wakacje! Wakacje i już!

Powodzenia moi drodzy, wypoczywajcie, bo już 3 września znowu się spotykamy!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński