Szkoła i dziecko

Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowa chwila w życiu dziecka, a także jego rodziny. Jest to też dobry moment na wprowadzenie prawidłowych nawyków prozdrowotnych.

Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić.

Jak zapobiegać zagrożeniom? Ciekawy program edukacyjny pn. „Moje dziecko idzie do szkoły” opracowała Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu. Skierowany jest on właśnie do dzieci rozpoczynających naukę w szkole oraz ich rodziców.

Głównym celem tego programu jest: podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie, przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym.

Wskazane jest abyśmy również zgłębili wiedzę na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, a także zainteresowali się zdrowiem własnych dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie. Takim kompendium wiedzy na ten temat jest biuletyn, który przygotowali twórcy wspomnianego programu edukacyjnego. Zapoznajmy się z nim>>>

Agata Tabor – pielęgniarka szkolna