Zieleniec zmodernizował świetlicę!

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zieleńcu dobiegła końca.

Wreszcie mamy zaplecze, o którym marzyliśmy. Działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, obejmował:

– modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Zieleńcu,

– zakup, dostawa i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Zieleńcu,

– wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zieleńcu.

W ramach projektu wykonano kapitalny remont wewnątrz części budynku świetlicy, w tym stworzono zaplecze kuchenne i sanitarne oraz elewację budynku.

Od złożenia wniosku do realizacji inwestycji minęło półtora roku. Był to bardzo intensywny czas nie tylko dla Zarządu Stowarzyszenia, ale również dla Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana, radnego wsi Zieleniec p. Stanisława Rostka oraz pracowników Urzędu Gminy Sadowne. Nasza wspólna praca i zaangażowanie zaowocowało dopełnieniem wszelkich formalności i rozpoczęciem prac, które zakończyły się w sierpniu 2018 r.

Wielu mieszkańców dopytuje się, kiedy będzie możliwość korzystania w pełni z zaplecza. Wszystko uzależnione jest od terminu rozliczenia projektu, nad którym ciężko pracujemy.

Mamy nadzieję, że zdążymy na planowaną w styczniu 2019 zabawę choinkową. Nie ukrywamy, że mimo tak dużej inwestycji nadal są duże braki w wyposażeniu zaplecza świetlicy. Motywuje jednak to nas do dalszej pracy i mamy nadzieję, że mając takie wsparcie w władzach samorządowych będziemy mogli wspólnie dążyć do poprawy życia w naszej małej społeczności.

Pokładamy wielką nadzieję, ze działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na dalszy rozwój miejscowości, nastąpi dalsze ożywienie kulturalne i aktywizacja lokalnej społeczności.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zieleniec