Plener Malarski w Krupińskiem

W niedzielę 14 października we wsi Krupińskie odbył się plener malarski. Dopisała pogoda, jak i uczestnicy.

Każdy mógł wybrać odpowiednią dla siebie technikę malowanie, rysunek węglem lub ołówkiem. Obiektami prac uczestników były zabytkowy młyn, stuletni dąb, wydmy, kuźnia oraz staw. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek. Prace wezmą udział w konkursie, a po wernisażu zostaną przekazane świetlicy wiejskiej we wsi Krupińskie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadownem.

Plener rozpoczął realizowany przez fundację Akomodacja projekt „Etno-design ziemi sadowieńskiej” dofinansowany ze środków z budżetu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska.

Tamara Szewczak

Fot. Wioletta Urynowicz

Zdjęcia w galerii Google>>>