Święto Edukacji Narodowej w ZSP

Jako jedni z ostatnich, swoje święto obchodzili 19 października nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej ZSP, a rozpoczęło ją wprowadzenie sztandaru i wspólnie odśpiewany hymn państwowy. Wszystkich obecnych powitał Dyrektor p. Sławomir Ryszawa, składając życzenia pedagogom, pracownikom, a także przybyłym emerytowanym nauczycielom tej Szkoły.

Jak Święto, to i nagrody. Dyrektor ZSP w tym roku wyróżnił ośmioro pedagogów, pp.: Magdalenę Figoń, Elżbietę Dernałowicz, Janusza Sternickiego, Mariusza Wójcika, Mirosławę Renik, Grażynę Gąsiorek, Kamila Kiełka i Elżbietę Rukat. Warto też wspomnieć, że w dniach poprzednich, podczas uroczystej Gali w Siedlcach wyróżnienia odebrało również kilkoro nauczycieli sadowieńskiego ZSP. Odznaczeniem Prezydenta RP – srebrnym medalem za długoletnią służbę uhonorowano p. Mirosławę Renik i p. Wojciecha Łopacińskiego. Nagrodę Ministra Oświaty otrzymał p. Wojciech Łopaciński, a nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała p. Hanna Łojek. Szkoda tylko, że już drugi rok z kolei nauczyciele ZSP Sadowne nie znajdują miejsca wśród pedagogów wyróżnionych przez Starostę Powiatowego, który jest organem prowadzącym wszystkich szkół średnich w powiecie węgrowskim.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na symboliczny kwiatek i życzenia od uczniów, a także rozrywkę. Tu ciekawy i widowiskowy pomysł: Turniej Lektur przygotowany pod okiem p. Mirosławy Renik przez poszczególne klasy Liceum i Technikum. Komisja, w skład której weszła pomysłodawczyni, p. Sławomir Ryszawa, p. Alicja Zyśk i p. Marta Osman, oceniała zaprezentowaną grę aktorską uczniów w wybranych przez nich fragmentach znanych lektury szkolnych.

Ostatecznie stwierdzono, że najlepiej swoje przedstawienie przygotowała klasa III LO, która zaprezentowała fragment „Procesu” Franza Kafki, a jednym z najlepszych aktorów został p. Mariusz Wójcik, który przygotowywał tę sztukę razem z uczniami i wystąpił w niej w roli głównej. Na drugim miejscu uplasowała się klasa III Technikum z nowotestamentową „Przypowieścią o synu marnotrawnym”, a na trzecim – klasa IV Technikum, która zaprezentowała się w „Weselu w Atomicach”. Za najlepszą aktorkę uznano Alicję Zyśk i postanowiono również wyróżnić drobnymi upominkami autorów żeńskich i męskich kostiumów scenicznych.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński