Poważne zmiany…

Zajęcia teatralne uczą tolerancji, wzajemnego szacunku oraz wskazują alternatywne możliwości spędzania czasu wolnego. 

Wyzwalają kreatywne postawy uczniów, rozwijają wiarę w siebie oraz uczą współpracy w grupie i odpowiedzialności za powierzone zadania, a także poszerzają wiedzę uczniów na temat teatru. A więc, chyba warto jest je organizować.

Przez wiele lat prowadziłam zajęcia teatralne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie. Założyłam Grupę Teatralną BAJ, która przygotowała wiele przedstawień i prezentowała je szkolnej publiczności, rodzicom, dziadkom, wychowankom węgrowskich przedszkoli oraz uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie.

Swoją działalność, razem z nazwą i stroną internetową, przeniosłam do Sadownego, gdzie od dwóch lat w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzę zajęcia teatralne. Sadowieńscy aktorzy zaakceptowali nazwę – Grupa Teatralna BAJ. Efekty naszej dwuletniej pracy można było śledzić na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem – http://gok.sadowne.pl/.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony – http://www.baj.prosta.pl/ i facebooka – https://www.facebook.com/grupabaj/.

                        Danuta Chylińska