Jestem Polakiem…

…więc mam obowiązki polskie – to słowa jednego z „ojców” polskiej niepodległości, Romana Dmowskiego.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Prezydenta RP:

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej…

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość…

…Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

9 listopada w sadowieńskich placówkach oświatowych przypomniano historię walki narodu polskiego, której finałem była niepodległość. Ukazano też sylwetki Polaków, którzy w znaczący sposób wzięli udział w tworzeniu niepodległego Państwa Polskiego. Upamiętniająca tę doniosłą rocznicę uroczystość odbyła się w Gminnej Hali Sportowej, a uczestniczyli w niej wspólnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Sadownem i Gimnazjum. Przygotowali ją młodzi artyści pod kierunkiem p. Izabeli Wrzosek, a przybyłych gości powitały dyrektorki tych placówek oświatowych: p. Małgorzata Koroś i p. Małgorzata Zyśk.

Prawie jednocześnie odbyła się też uroczysta akademia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, w której wzięli udział nauczyciele i uczniowie sadowieńskich szkół średnich, a przygotowała ją młodzież pod kierunkiem p. Ewy Sówki i p. Mirosławy Renik. Słowo wstępne oraz kilka słów o historii polskiej niepodległości wygłosił Dyrektor ZSP p. Sławomir Ryszawa.

Oprawę muzyczną tych dwóch uroczystości przygotował p. Kamil Kiełek. I oczywiście o godz. 11.11 odśpiewano wspólnie hymn państwowy.

Kolejny raz mieliśmy okazję obejrzeć świetnie przygotowane prezentacje naszych młodych artystów. Tym razem jednak ich występy w sposób szczególny „chwytały” widzów za serca – dotyczyły bardzo ważnego dla Polaków wydarzenia – odzyskania niepodległości, a także przypominały o „obowiązkach polskich”, wynikających z bycia Polakiem… wolnym człowiekiem w demokratycznym państwie.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński