Patriotycznie i na sportowo…

Kolejne spotkanie członków Sadowieńskiego Klubu Seniora musiało być związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Członkowie Sadowieńskiego Klubu Seniora 13 listopada odbyli kolejne spotkanie, które – nie mogło być inaczej – miało związek z uroczystymi obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Już wcześniej ustalono, że Nasza Niepodległa i jej setne „urodziny” zostaną uczczone kilkukilometrowym marszem nordic walking oraz pieśniami patriotycznymi. Na starcie marszu stawili się najwytrwalsi, którzy jeszcze przed zmierzchem zdążyli pokonać zaplanowaną trasę i dotrzeć do Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem na spotkanie z zaprzyjaźnionym historykiem p. Wojciechem Jakubikiem.

W miłej atmosferze, przy „małej czarnej”, wszyscy chętnie wysłuchali prelekcji p. Wojtka na temat genezy odzyskania przez Polskę niepodległości. Barwne opowieści dodatkowo „okraszone” zostały wspólnie zaśpiewanymi pieśniami patriotycznymi do akompaniamentu prelegenta.

Tekst: Sławek Chyliński

Foto: Grażyna Kądziela