Wójt Waldemar Cyran i radni złożyli ślubowanie!

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Sadowne odbyła się 22 listopada.

Sesję rozpoczęła Pani Irena Dębkowska, która powitała wszystkich radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik, Radną Powiatową Panią Małgorzatę Zyśk, Komisarza Wyborczego Pana Mariusza Dybkę, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Mieczysława Dębkowskiego, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy, sołtysów oraz wszystkich biorących udział w sesji i  przedstawiła porządek obrad.

Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Mieczysław Dębkowski wręczył radnym zaświadczenia o ich wyborze na radnych gminnych. Piętnastu radnych złożyło ślubowanie. Później radni przeszli do spraw związanych z wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Przewodniczącym rady został Pan Tomasz Szymanik, zaś wiceprzewodniczącymi: Pani Irena Dębkowska oraz Pan Piotr Olkowski. Po ukonstytuowaniu się prezydium rady Wójt Waldemar Cyran odebrał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie. Wójt Gminy podziękował wszystkim zebranym oraz mieszkańcom gminy i zaapelował o owocną współpracę z radnymi gminnymi oraz z Powiatem Węgrowskim.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Urząd Gminy Sadowne