Marek Renik Wicestarostą Powiatu Węgrowskiego!

W środę, 21 listopada 2018r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Węgrowskiego w kadencji 2018-2023, poprzedzona Mszą św., koncelebrowaną przez ks. dziekana Leszka Gardzińskiego.

Radni odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu oraz złożyli ślubowanie. W głosowaniach tajnych Rada Powiatu wyłoniła Prezydium Rady, na czele której stanął Leszek Redosz – Przewodniczący Rady Powiatu wraz z zastępcami: Brygidą Górniaczyk i Krzysztofem Onaszkiewiczem.

Radni w głosowaniach tajnych podjęli również decyzję o składzie Zarządu Powiatu. Starostą Węgrowskim została Ewa Besztak, Wicestarostą Marek Renik, pozostałymi członkami Zarządu: Artur Lis, Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak.

Więcej na stronie https://powiatwegrowski.pl/aktualnosci/wiadomosci-dnia/i-sesja-vi-kadencji-rady-powiatu-wegrowskiego.6161/

Źródło/foto: www.powiatwegrowski.pl/Marek Renik