WYNIKI KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

Organizatorem Konkursu „Najładniejsza kartka świąteczna” był Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

Konkurs adresowany był do mieszkańców Gminy Sadowne, przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych:

 • 3-9 lat
 • 10-15 lat
 • 15+

Na konkurs wpłynęło 60 prac. Głównym celem konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycznej. Dokonano przeglądu i oceny zgłoszonych prac.
W ocenie zwracano uwagę na tematykę nawiązującą do tradycji świątecznej, pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne oraz samodzielność wykonania. We wszystkich kategoriach nagrodzono 9 osób.
W poszczególnych grupach wiekowych laureatami zostali:
Kategoria 3-9 lat

 1. Emilia Kania – Szkoła Podstawowa w Orzełku
 2. Justyna Zawistowska – Szkoła Podstawowa w Sadownem
 3. Julia Kędzierska – Szkoła Podstawowa w Kołodziążu

Kategoria 10-15 lat

 1. Izabela Ilczuk – Szkoła Podstawowa w Sadownem
 2. Julia Zawadzka – Szkoła Podstawowa w Sadownem
 3. Katarzyna Bujalska – Szkoła Podstawowa w Sadownem

Kategoria 15+

 1. Beata Kalbarczyk – Gimnazjum w Sadownem
 2. Anna Gałązka – Gimnazjum w Sadownem
 3. Piotr Olton – Gimnazjum w Sadownem

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 24 stycznia o godz.17.00 w Sali GOK podczas koncertu kolęd.